Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018

Αποζημίωση για αργό ίντερνετ: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε


Τη διαδικασία επανορθώσεων και αποζημιώσεων προς τους καταναλωτές στις περιπτώσεις απόκλισης στις ταχύτητες του Διαδικτύου καθορίζει ο νέος κανονισμός της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) για το ανοιχτό Διαδίκτυο, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ αµέσως µετά τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ωστόσο, θα δοθεί περιθώριο οκτώ µηνών στους παρόχους υπηρεσιών να ενσωµατώσουν στους όρους παροχής/χρήσης των υπηρεσιών τις πληροφορίες που σχετίζονται µε την εκτίµηση και τη δηµοσίευση ταχυτήτων ή άλλων παραµέτρων ποιότητας.

Σύμφωνα με το «Έθνος», ο κανονισµός επιχειρεί να αντιµετωπίσει το ζήτηµα των αποκλίσεων στις ταχύτητες του Διαδικτύου, το οποίο αποτελεί το συνηθέστερο σηµείο τριβής µεταξύ καταναλωτών και παρόχων υπηρεσιών Ίντερνετ.

Ως παραδείγµατα επανορθώσεων ή αποζηµιώσεων σταθερού ή κινητού δικτύου, η ΕΕΤΤ αναφέρει:
  • Έκπτωση στον λογαριασμό
  • Δυνατότητα διακοπής του συμβολαίου χωρίς χρέωση
  • Επιστροφή τµήµατος ή συνόλου του παγίου
  • Δυνατότητα (σε συνδροµητές σταθερών δικτύων) επιλογής πακέτου µε χαµηλότερη ονοµαστική ταχύτητα λήψης ή/και αποστολής δεδοµένων πλησιέστερη στην ταχύτητα που µπορεί να επιτευχθεί ρεαλιστικά (εφόσον υπάρχει τέτοιο πακέτο) χωρίς να χρειάζεται να καταβληθεί τέλος για την πρόωρη διακοπή σύµβασης ορισµένου χρόνου. Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να δίνεται ακόµα και µεταξύ διαφορετικών τεχνολογιών σύνδεσης (π.χ. από VDSL σε ADSL)
  • Συνδυασµό των παραπάνω

Βάσει του κανονισµού, οι πάροχοι οφείλουν να εξετάζουν κάθε παράπονο ή καταγγελία συνδροµητή και να αναφέρουν στους όρους παροχής/χρήσης των υπηρεσιών τις επανορθώσεις ή αποζηµιώσεις που δικαιούνται οι συνδροµητές σε περίπτωση που διαπιστωθούν συνεχείς ή επαναλαµβανόµενες αρνητικές αποκλίσεις µεταξύ της µετρούµενης ταχύτητας στο ∆ιαδίκτυο και της ταχύτητας που αναφέρεται στους όρους παροχής και ανάλογα µε το µέγεθος της απόκλισης.
Συγκεκριµένα, υποχρεούνται σε επανορθώσεις στην περίπτωση αποκλίσεων απόδοσης από την αναφερόµενη ελάχιστη ταχύτητα για συνδροµητές σταθερών δικτύων και από την αναφερόµενη µέγιστη ταχύτητα για συνδροµητές κινητών δικτύων. Επίσης, παρέχουν έγκαιρη προειδοποίηση στον χρήστη, µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος ή µε άλλο πρόσφορο τρόπο, σε περίπτωση που ο χρήστης πλησιάζει ένα όριο ορθής χρήσης.

Επισηµαίνεται, πάντως, ότι το παράπονο συνδροµητή δεν εγείρει αυτόµατα δικαίωµα αποζηµίωσης.

Επιπλέον, όταν η αιτία της απόκλισης διαπιστωθεί ότι βρίσκεται στο εσωτερικό δίκτυο του συνδροµητή, ο πάροχος υποχρεούται απλώς να εξηγήσει στον συνδροµητή την αιτία και να παράσχει τυχόν διευκολύνσεις.

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σηµαντικές συνεχείς αρνητικές αποκλίσεις και ο πάροχος δεν έχει αποκαταστήσει το πρόβληµα εντός 30 ηµερών από την υποβολή του παραπόνου, ο συνδροµητής έχει δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης αζηµίως είτε αυτή είναι ορισµένου ή αορίστου χρόνου.

Το δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης επεκτείνεται και στις άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από τον ίδιο πάροχο µαζί µε την πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο (υπηρεσία φωνής µέσω PSTN) και σε όλες τις εξαρτηµένες υπηρεσίες (VoIP, IPTV), ανεξάρτητα αν αποτελούν µέρος της αρχικής σύµβασης ή όχι.
Για την επιβεβαίωση του παραπόνου του συνδροµητή για την ταχύτητα σύνδεσης, γίνεται επαρκής αριθµός µετρήσεων στη σύνδεση του συνδροµητή (σε περίπτωση σταθερού δικτύου) και στην περιοχή που αναφέρθηκε το παράπονο αν πρόκειται για κινητά δίκτυα.

Η απόκλιση θεωρείται ότι είναι συνεχής ή επαναλαµβανόµενη όταν παρουσιάζεται σε τουλάχιστον δύο από τα τρία δείγµατα µετρήσεων που λαµβάνονται σε διαφορετικές αλλά συνεχόµενες ηµέρες.

Τέλος, δεν επιτρέπεται στους παρόχους να χρεώνουν το συνδροµητή για επισκέψεις τεχνικών ή για την εργασία που απαιτείται για τη διερεύνηση καταγγελίας του.

https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_0954.html 

https://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/telec/apofaseis_eett/kanonistikes_apofaseis_eett/AP876-007B.pdf

Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2018

Πότε μπαίνει «λουκέτο» στο Google+
Η Google ανακοίνωσε ότι θα επισπεύσει για τον Απρίλιο του 2019, τέσσερις μήνες νωρίτερα σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό της, το κλείσιμο του καθόλου δημοφιλούς μέσου κοινωνικής δικτύωσης Google+.

Η απόφαση ελήφθη μετά την αποκάλυψη ότι το Google+ επλήγη από ένα νέο σφάλμα λογισμικού, που είχε ως αποτέλεσμα να εκτεθούν σε τρίτους στοιχεία 52,5 εκατ. χρηστών, μεταξύ των οποίων και εταιρείες που είχαν λογαριασμό Google+.

Ήταν η δεύτερη φορά μέσα στο 2018 που ένα σφάλμα είχε ως συνέπεια να εκτεθούν τα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων χρηστών (όπως το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το επάγγελμα, το φύλο και η ηλικία) εν αγνοία τους σε εφαρμογές τρίτων, ενώ κανονικά τα στοιχεία αυτά μπορούσαν να τα δουν μόνο επιλεγμένοι φίλοι μέσα στο δίκτυο.

Η Google δήλωσε, πάντως, σύμφωνα με τα πρακτορεία Reuters και AFP και το BBC, ότι δεν βρήκε ενδείξεις πώς, χρησιμοποιώντας το πρόσφατο σφάλμα, όντως κάποιοι κακόβουλοι τρίτοι απέκτησαν πρόσβαση στα στοιχεία των χρηστών. «Κανένα τρίτο μέρος δεν παραβίασε τα συστήματά μας και δεν έχουμε ενδείξεις ότι οι δημιουργοί εφαρμογών, οι οποίοι άθελά τους απέκτησαν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για έξι μέρες, είχαν επίγνωση αυτού του πράγματος ή έκαναν κατάχρησή του», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Το σφάλμα, που έγινε τώρα γνωστό, ενεργοποιήθηκε το Νοέμβριο στη διάρκεια μιας αναβάθμισης λογισμικού και πέρασε σχεδόν μία εβδομάδα περίπου έως ότου εντοπισθεί και διορθωθεί. Η αποκάλυψη έρχεται μάλλον σε κακή συγκυρία για τη Google, o διευθύνων σύμβουλος της οποίας Σουντάρ Πιντσάι ετοιμάζεται να καταθέσει ενώπιον επιτροπής του Κογκρέσου των ΗΠΑ σχετικά με τις πρακτικές συλλογής και διαχείρισης δεδομένων από τους χρήστες, καθώς επίσης για την πιθανότητα πολιτικής μεροληψίας από τους αλγόριθμούς της (υπέρ των Δημοκρατικών), για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τις γυναίκες υπαλλήλους της, για την πολιτική της στην Κίνα κ.α.


H Google είχε ανακοινώσει φέτος τον Οκτώβριο ότι προτίθεται να σταματήσει τη λειτουργία του Google+ τον Αύγουστο του 2019. Τότε είχε αποκαλύψει ότι προσωπικά δεδομένα περίπου 500.000 χρηστών μπορεί να είχαν εκτεθεί σε εφαρμογές τρίτων εξαιτίας ενός σφάλματος (bug) που είχε περάσει απαρατήρητο για περισσότερα από δύο χρόνια.

Αυτό που την είχε βάλει στο στόχαστρο, ήταν ότι ήξερε για το πρόβλημα από τον Μάρτιο του 2018, αλλά το είχε κρατήσει κρυφό. Εσωτερικά έγγραφα της εταιρείας, που ήλθαν στο φως, αποκάλυψαν ότι η διοίκησή της είχε πάρει την απόφαση να «κουκουλώσει» το θέμα και να μη το πει στο κοινό, για να μη γίνει στόχος έρευνας από τις αρχές.

Εδώ και καιρό το Google+, που είχε δημιουργηθεί το 2011 ως απάντηση στο Facebook, είχε γίνει στόχος «κακών» ανεκδότων ως το μέσο κοινωνικής δικτύωσης που (σχεδόν) κανένας δεν χρησιμοποιούσε. Η ίδια η Google παραδέχθηκε ότι σταματά τη λειτουργία του λόγω «πολύ χαμηλής χρήσης» του και εξαιτίας «σημαντικών προκλήσεων στη δημιουργία και διατήρηση ενός πετυχημένου Google+ που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των καταναλωτών».

Όμως η εταιρεία δεν το βάζει κάτω και σκοπεύει να «αναστήσει» το Google+ αποκλειστικά ως «ασφαλές εταιρικό κοινωνικό δίκτυο» μόνο για επιχειρήσεις, το οποίο θα διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ εργαζομένων στο εσωτερικό των εταιρειών. 


https://www.cnn.gr/tech/story/157833/pote-mpainei-loyketo-sto-google 

Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018

“Σαρωτικές” αλλαγές στην χρήση κινητών από ανηλίκους ζητά ο Συνήγορος του Πολίτη – Τι προτείνει

Ειδική πρόβλεψη και αλλαγές στη χρήση κινητών τηλεφώνων από ανηλίκους ζητά από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ο Συνήγορος του Καταναλωτή Λευτέρης Ζαγορίτης. Την ίδια ώρα επαναφέρει τι θέμα για καθιέρωση ανώτατου ορίου κατανάλωσης.

Όπως σημειώνεται στη σχετική επιστολή, στον Συνήγορο του Καταναλωτή έχουν υποβληθεί αρκετές αναφορές και ερωτήματα σχετικά με αδικαιολόγητες χρεώσεις, που οφείλονταν, όπως προέκυψε κατά τη διερεύνηση των σχετικών υποθέσεων, στην παρέμβαση ανηλίκων και, ειδικότερα, στην από μέρους τους πρόσβαση σε Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης αυξημένης χρέωσης.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή προτείνει, με γνώμονα την αποτελεσματικότερη προάσπιση των δικαιωμάτων των ανηλίκων, αλλά, κατ’ επέκταση, και του οικογενειακού προϋπολογισμού και προγραμματισμού από ανεπιθύμητες χρεώσεις, τη συμπλήρωση του Κανονισμού Γενικών Αδειών, ενδεχομένως και του Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης, σύμφωνα και με το άρθρο 10 του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας, που αφορά την προστασία των ανηλίκων.
Τι προβλέπει

1. Την προσθήκη, σε εμφανές σημείο της πρώτης σελίδας της σύμβασης, ειδικού πεδίου επιλογής (tick box) αναφορικά με το εάν η σύνδεση προορίζεται και για χρήση από ανήλικο.

2. Σε καταφατική περίπτωση, τη γνωστοποίηση, σε παράπλευρο ειδικό πεδίο της σύμβασης, κινητού τηλεφωνικού αριθμού του άμεσα αντισυμβαλλόμενου κηδεμόνα-καταναλωτή, στον οποίο να γίνεται, παράλληλα, η προβλεπόμενη ενημέρωση σχετικά με τυχόν υπέρβαση του ορίου (80%, 100%) κατανάλωσης του προγράμματος κινητής τηλεφωνίας (λεπτά ομιλίας, SMS, MB ή πακέτο προπληρωμένων υπηρεσιών).

3. Την απαγόρευση προωθητικών ενεργειών, τηλεφωνικά ή μέσω SMS, των παρόχων που εγκυμονούν περαιτέρω συμβατική δέσμευση (π.χ. σε σχέση με την ανανέωση ή την αναβάθμιση της σύνδεσης σε ακριβότερο πακέτο υπηρεσιών) άμεσα προς τον χρήστη της σύνδεσης και την παροχή κάθε συναφούς πληροφόρησης μόνο στον τηλεφωνικό αριθμό που έχει γνωστοποιηθεί από τον αντισυμβαλλόμενο (γονέα ή κηδεμόνα του ανήλικου), ο οποίος είναι και ο αποκλειστικά δικαιοπρακτικά ικανός για να δεσμευτεί συμβατικά.

4. Την προσθήκη, στην πρώτη σελίδα της σύμβασης, μετά την επιλογή ότι η σύνδεση προορίζεται για ανήλικο, ειδικού πεδίου επιλογής (tickbox) για τον γενικό και εκ των προτέρων αποκλεισμό των Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης (είτε μέσω λήψης/αποστολής SMS/MMS προς πενταψήφιους αριθμούς είτε μέσω κλήσεων σε δεκαψήφιους αριθμούς των αριθμοδοτικών σειρών 901, 909, 806, 812, 825, 850, 875, 190-195 κ.ά.).

5. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον δεν υιοθετηθεί η αμέσως προηγούμενη πρόταση, να γίνεται άμεση ενημέρωση του αντισυμβαλλόμενου, μέσω του γνωστοποιηθέντος τηλεφωνικού αριθμού, σε περίπτωση που παρατηρείται πρόσβαση της σύνδεσης σε Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης, για τις οποίες δεν έχει ενεργοποιηθεί προηγουμένως φραγή.
“Ευάλωτοι οι ανήλικοι”

Η Αρχή θεωρεί ότι η υιοθέτηση της πρότασής της θα συμβάλει αποτελεσματικά στην επίτευξη ακόμη μεγαλύτερου επιπέδου προστασίας τόσο των ανηλίκων όσο και των γονέων ή κηδεμόνων τους καθώς τα τελευταία χρόνια βαίνει αυξανόμενη η χρήση κινητών τηλεφωνικών συσκευών και, μάλιστα, “έξυπνων” (smartphones), με πολλαπλές δυνατότητες και εφαρμογές, από ανήλικους, τόσο για σκοπούς επικοινωνίας (ομιλία, γραπτά μηνύματα SMS) όσο και για πρόσβαση στο διαδίκτυο, εν γνώσει των γονέων ή των κηδεμόνων τους.

Η έλλειψη, όμως, συναλλακτικής ικανότητας και εμπειρίας και η αθωότητα των ανηλίκων τους καθιστούν ιδιαίτερα ευάλωτους κατά τη χρήση αυτών των συσκευών. Υπό την έννοια ότι μπορεί να θιγεί η ψυχική τους υγεία και να εκτεθούν σε σοβαρούς κινδύνους, ιδίως κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο, ενώ υπάρχει και μία ακόμη διάσταση της έκθεσης αυτής, που αφορά στο ενδεχόμενο σημαντικής οικονομικής επιβάρυνσης των καταναλωτών-γονέων ή κηδεμόνων τους, ως άμεσα αντισυμβαλλόμενων των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, από υπερβολική, αλόγιστη ή απρόσεχτη χρήση των συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας, η οποία δεν αποκλείεται να οδηγεί σε υπερβολικές και, ως εκ τούτου, ανεπιθύμητες χρεώσεις.
Καθιέρωση ανώτατου ορίου κατανάλωσης

Το δεύτερο ζήτημα, στο οποίο επανέρχεται με τη σχετική επιστολή του ο Συνήγορος του Καταναλωτή, μετά και τη θέση σε ισχύ του νέου Κανονισμού Γενικών Αδειών, αφορά τη δυνατότητα της πρόληψης υπέρογκων χρεώσεων των συνδρομητών μέσω της επιλογής, από πλευράς τους, της δυνατότητας διακοπής της υπηρεσίας σε περίπτωση που ο λογαριασμός υπερβαίνει συγκεκριμένο χρηματικό ποσό με βάση τρεις κατηγορίες επιλογών [Παράρτημα Β’ 2.1.14.(ι) νέου Κανονισμού Γενικών Αδειών].

Όπως υπογραμμίζεται σχετικά: «πρόκειται για μία πολύ σημαντική προσθήκη στο κανονιστικό πλαίσιο, με δεδομένο τον μεγάλο αριθμό περιπτώσεων συνδρομητών που αντιμετωπίζουν υπέρογκους λογαριασμούς λόγω υπέρβασης της περιλαμβανόμενης στο οικονομικό τους πρόγραμμα κατανάλωσης. Ειδικά, μάλιστα, όταν αυτή η κατανάλωση αφορά στη χρήση δεδομένων (data), για την οποία στη χώρα μας η τιμή μονάδας παραμένει ιδιαίτερα υψηλή”.

Ωστόσο, επισημαίνεται και πάλι ότι η προταθείσα επιλογή στο υπό διαβούλευση σχέδιο του Κανονισμού, που προέβλεπε ότι η μικρότερη από τις διαθέσιμες επιλογές δεν θα μπορούσε να είναι υψηλότερη από το διπλάσιο του παγίου του οικονομικού προγράμματος του συνδρομητή/χρήστη, ήταν, κατά την άποψη της Αρχής μας, προτιμητέα, αφού θα οδηγούσε την πλειονότητα των καταναλωτών σε χαμηλότερες ανώτατες χρεώσεις εξαιτίας υπερβάσεων της κατανάλωσης του πακέτου τους σε σχέση με το τελικώς επιλεχθέν από τον νέο Κανονισμό ποσό των 150 ευρώ, όταν ακολουθείται μηνιαίος κύκλος τιμολόγησης, ή των 300 ευρώ για διμηνιαίο κύκλο τιμολόγησης».

Σε κάθε περίπτωση, η Αρχή θεωρεί ότι θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να ορίσουν ανώτατο όριο κατανάλωσης, με την υπέρβαση του οποίου θα διακόπτεται η παροχή της υπηρεσίας, και κάτω του ποσού των 150 ευρώ για μηνιαία τιμολόγηση, το οποίο απέχει σημαντικά από το μηνιαίο πάγιο του μέσου οικονομικού πακέτου που επιλέγει ο συνήθης καταναλωτής υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή προτείνει εκ νέου την καθιέρωση της μικρότερης από τις διαθέσιμες επιλογές ανώτατου ορίου κατανάλωσης στο διπλάσιο του παγίου του οικονομικού προγράμματος του συνδρομητή/χρήστη.

Δημοφιλείς αναρτήσεις