Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2018

Αποζημίωση για αργό ίντερνετ: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε


Τη διαδικασία επανορθώσεων και αποζημιώσεων προς τους καταναλωτές στις περιπτώσεις απόκλισης στις ταχύτητες του Διαδικτύου καθορίζει ο νέος κανονισμός της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) για το ανοιχτό Διαδίκτυο, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ αµέσως µετά τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ωστόσο, θα δοθεί περιθώριο οκτώ µηνών στους παρόχους υπηρεσιών να ενσωµατώσουν στους όρους παροχής/χρήσης των υπηρεσιών τις πληροφορίες που σχετίζονται µε την εκτίµηση και τη δηµοσίευση ταχυτήτων ή άλλων παραµέτρων ποιότητας.

Σύμφωνα με το «Έθνος», ο κανονισµός επιχειρεί να αντιµετωπίσει το ζήτηµα των αποκλίσεων στις ταχύτητες του Διαδικτύου, το οποίο αποτελεί το συνηθέστερο σηµείο τριβής µεταξύ καταναλωτών και παρόχων υπηρεσιών Ίντερνετ.

Ως παραδείγµατα επανορθώσεων ή αποζηµιώσεων σταθερού ή κινητού δικτύου, η ΕΕΤΤ αναφέρει:
 • Έκπτωση στον λογαριασμό
 • Δυνατότητα διακοπής του συμβολαίου χωρίς χρέωση
 • Επιστροφή τµήµατος ή συνόλου του παγίου
 • Δυνατότητα (σε συνδροµητές σταθερών δικτύων) επιλογής πακέτου µε χαµηλότερη ονοµαστική ταχύτητα λήψης ή/και αποστολής δεδοµένων πλησιέστερη στην ταχύτητα που µπορεί να επιτευχθεί ρεαλιστικά (εφόσον υπάρχει τέτοιο πακέτο) χωρίς να χρειάζεται να καταβληθεί τέλος για την πρόωρη διακοπή σύµβασης ορισµένου χρόνου. Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να δίνεται ακόµα και µεταξύ διαφορετικών τεχνολογιών σύνδεσης (π.χ. από VDSL σε ADSL)
 • Συνδυασµό των παραπάνω

Βάσει του κανονισµού, οι πάροχοι οφείλουν να εξετάζουν κάθε παράπονο ή καταγγελία συνδροµητή και να αναφέρουν στους όρους παροχής/χρήσης των υπηρεσιών τις επανορθώσεις ή αποζηµιώσεις που δικαιούνται οι συνδροµητές σε περίπτωση που διαπιστωθούν συνεχείς ή επαναλαµβανόµενες αρνητικές αποκλίσεις µεταξύ της µετρούµενης ταχύτητας στο ∆ιαδίκτυο και της ταχύτητας που αναφέρεται στους όρους παροχής και ανάλογα µε το µέγεθος της απόκλισης.
Συγκεκριµένα, υποχρεούνται σε επανορθώσεις στην περίπτωση αποκλίσεων απόδοσης από την αναφερόµενη ελάχιστη ταχύτητα για συνδροµητές σταθερών δικτύων και από την αναφερόµενη µέγιστη ταχύτητα για συνδροµητές κινητών δικτύων. Επίσης, παρέχουν έγκαιρη προειδοποίηση στον χρήστη, µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος ή µε άλλο πρόσφορο τρόπο, σε περίπτωση που ο χρήστης πλησιάζει ένα όριο ορθής χρήσης.

Επισηµαίνεται, πάντως, ότι το παράπονο συνδροµητή δεν εγείρει αυτόµατα δικαίωµα αποζηµίωσης.

Επιπλέον, όταν η αιτία της απόκλισης διαπιστωθεί ότι βρίσκεται στο εσωτερικό δίκτυο του συνδροµητή, ο πάροχος υποχρεούται απλώς να εξηγήσει στον συνδροµητή την αιτία και να παράσχει τυχόν διευκολύνσεις.

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σηµαντικές συνεχείς αρνητικές αποκλίσεις και ο πάροχος δεν έχει αποκαταστήσει το πρόβληµα εντός 30 ηµερών από την υποβολή του παραπόνου, ο συνδροµητής έχει δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης αζηµίως είτε αυτή είναι ορισµένου ή αορίστου χρόνου.

Το δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης επεκτείνεται και στις άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από τον ίδιο πάροχο µαζί µε την πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο (υπηρεσία φωνής µέσω PSTN) και σε όλες τις εξαρτηµένες υπηρεσίες (VoIP, IPTV), ανεξάρτητα αν αποτελούν µέρος της αρχικής σύµβασης ή όχι.
Για την επιβεβαίωση του παραπόνου του συνδροµητή για την ταχύτητα σύνδεσης, γίνεται επαρκής αριθµός µετρήσεων στη σύνδεση του συνδροµητή (σε περίπτωση σταθερού δικτύου) και στην περιοχή που αναφέρθηκε το παράπονο αν πρόκειται για κινητά δίκτυα.

Η απόκλιση θεωρείται ότι είναι συνεχής ή επαναλαµβανόµενη όταν παρουσιάζεται σε τουλάχιστον δύο από τα τρία δείγµατα µετρήσεων που λαµβάνονται σε διαφορετικές αλλά συνεχόµενες ηµέρες.

Τέλος, δεν επιτρέπεται στους παρόχους να χρεώνουν το συνδροµητή για επισκέψεις τεχνικών ή για την εργασία που απαιτείται για τη διερεύνηση καταγγελίας του.

https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_0954.html 

https://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/telec/apofaseis_eett/kanonistikes_apofaseis_eett/AP876-007B.pdf

Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2018

Πότε μπαίνει «λουκέτο» στο Google+
Η Google ανακοίνωσε ότι θα επισπεύσει για τον Απρίλιο του 2019, τέσσερις μήνες νωρίτερα σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό της, το κλείσιμο του καθόλου δημοφιλούς μέσου κοινωνικής δικτύωσης Google+.

Η απόφαση ελήφθη μετά την αποκάλυψη ότι το Google+ επλήγη από ένα νέο σφάλμα λογισμικού, που είχε ως αποτέλεσμα να εκτεθούν σε τρίτους στοιχεία 52,5 εκατ. χρηστών, μεταξύ των οποίων και εταιρείες που είχαν λογαριασμό Google+.

Ήταν η δεύτερη φορά μέσα στο 2018 που ένα σφάλμα είχε ως συνέπεια να εκτεθούν τα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων χρηστών (όπως το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το επάγγελμα, το φύλο και η ηλικία) εν αγνοία τους σε εφαρμογές τρίτων, ενώ κανονικά τα στοιχεία αυτά μπορούσαν να τα δουν μόνο επιλεγμένοι φίλοι μέσα στο δίκτυο.

Η Google δήλωσε, πάντως, σύμφωνα με τα πρακτορεία Reuters και AFP και το BBC, ότι δεν βρήκε ενδείξεις πώς, χρησιμοποιώντας το πρόσφατο σφάλμα, όντως κάποιοι κακόβουλοι τρίτοι απέκτησαν πρόσβαση στα στοιχεία των χρηστών. «Κανένα τρίτο μέρος δεν παραβίασε τα συστήματά μας και δεν έχουμε ενδείξεις ότι οι δημιουργοί εφαρμογών, οι οποίοι άθελά τους απέκτησαν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για έξι μέρες, είχαν επίγνωση αυτού του πράγματος ή έκαναν κατάχρησή του», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Το σφάλμα, που έγινε τώρα γνωστό, ενεργοποιήθηκε το Νοέμβριο στη διάρκεια μιας αναβάθμισης λογισμικού και πέρασε σχεδόν μία εβδομάδα περίπου έως ότου εντοπισθεί και διορθωθεί. Η αποκάλυψη έρχεται μάλλον σε κακή συγκυρία για τη Google, o διευθύνων σύμβουλος της οποίας Σουντάρ Πιντσάι ετοιμάζεται να καταθέσει ενώπιον επιτροπής του Κογκρέσου των ΗΠΑ σχετικά με τις πρακτικές συλλογής και διαχείρισης δεδομένων από τους χρήστες, καθώς επίσης για την πιθανότητα πολιτικής μεροληψίας από τους αλγόριθμούς της (υπέρ των Δημοκρατικών), για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τις γυναίκες υπαλλήλους της, για την πολιτική της στην Κίνα κ.α.


H Google είχε ανακοινώσει φέτος τον Οκτώβριο ότι προτίθεται να σταματήσει τη λειτουργία του Google+ τον Αύγουστο του 2019. Τότε είχε αποκαλύψει ότι προσωπικά δεδομένα περίπου 500.000 χρηστών μπορεί να είχαν εκτεθεί σε εφαρμογές τρίτων εξαιτίας ενός σφάλματος (bug) που είχε περάσει απαρατήρητο για περισσότερα από δύο χρόνια.

Αυτό που την είχε βάλει στο στόχαστρο, ήταν ότι ήξερε για το πρόβλημα από τον Μάρτιο του 2018, αλλά το είχε κρατήσει κρυφό. Εσωτερικά έγγραφα της εταιρείας, που ήλθαν στο φως, αποκάλυψαν ότι η διοίκησή της είχε πάρει την απόφαση να «κουκουλώσει» το θέμα και να μη το πει στο κοινό, για να μη γίνει στόχος έρευνας από τις αρχές.

Εδώ και καιρό το Google+, που είχε δημιουργηθεί το 2011 ως απάντηση στο Facebook, είχε γίνει στόχος «κακών» ανεκδότων ως το μέσο κοινωνικής δικτύωσης που (σχεδόν) κανένας δεν χρησιμοποιούσε. Η ίδια η Google παραδέχθηκε ότι σταματά τη λειτουργία του λόγω «πολύ χαμηλής χρήσης» του και εξαιτίας «σημαντικών προκλήσεων στη δημιουργία και διατήρηση ενός πετυχημένου Google+ που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των καταναλωτών».

Όμως η εταιρεία δεν το βάζει κάτω και σκοπεύει να «αναστήσει» το Google+ αποκλειστικά ως «ασφαλές εταιρικό κοινωνικό δίκτυο» μόνο για επιχειρήσεις, το οποίο θα διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ εργαζομένων στο εσωτερικό των εταιρειών. 


https://www.cnn.gr/tech/story/157833/pote-mpainei-loyketo-sto-google 

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018

ΚΕΠΚΑ: Τι πρέπει να προσέχουμε στα χριστουγεννιάτικα στολίδια Πηγή: ΚΕΠΚΑ: Τι πρέπει να προσέχουμε στα χριστουγεννιάτικα στολίδια


Συμβουλές για τις χριστουγεννιάτικες αγορές δίνει το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών https://www.kepka.org/ εφιστώντας την προσοχή ιδιαίτερα στα λαμπιόνια, στα κεριά αλλά και στα στολίδια για τη διακόσμηση του σπιτιού.

Με γνώμονα ότι το χριστουγεννιάτικο δέντρο και όλα τα στολίδια, με τα οποία διακοσμούμε το σπίτι μας, τα Χριστούγεννα, πρέπει να είναι ασφαλή το ΚΕΠΚΑ δίνει αναλυτικές οδηγίες για το τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές.

Χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια

Τα χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες διοικητικές και τεχνικές απαιτήσεις, για να μη βάζουν, σε κίνδυνο, την υγεία, την περιουσία ακόμα και τη ζωή μας. Για να είναι ασφαλή τα χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια, γιρλάντες, φωτάκια, αγιοβασίληδες και άλλα διακοσμητικά είδη, που λειτουργούν, με ηλεκτρικό ρεύμα, πρέπει:
 • Να φέρουν πάνω στο προϊόν  τη σήμανση CE,τα τεχνικά στοιχεία λειτουργίας και τον τύπο προϊόντος, τον κατασκευαστή και τα στοιχεία του ή τον υπεύθυνο εισαγωγέα / διαθέτη, στην Ελλάδα.
 • Να συνοδεύονται, από οδηγίες χρήσης, στα Ελληνικά και να αναγράφονται τα στοιχεία της εταιρείας, που διαθέτει το προϊόν ή τα στοιχεία του εξουσιοδοτημένου service της συσκευής.
 • Σε περίπτωση χρήσης του προϊόντος, σε εξωτερικό χώρο, να αναγράφεται, σαφώς, η ένδειξη αυτή, επί της συσκευασίας και του φυλλαδίου οδηγιών χρήσης καθώς και η ένδειξη προστασίας ΙΡ (τουλάχιστον ΙΡ40 για εξωτερικό χώρο) και να τηρούνται οι κανονισμοί ασφαλείας εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

 • Το πάχος της εξωτερικής καλωδίωσης να είναι τουλάχιστον 5mm.
 • Το φις να είναι διπολικό και κανονικού μεγέθους.
 • Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να έχουμε εγκαταστήσει ρελέ διαρροής, στις οικιακές εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του σπιτιού μας, για την επιπρόσθετη προστασία των χρηστών και των εγκαταστάσεων. 


Υπάρχουν και κάποιες άλλες μικρές συμβουλές, που πρέπει να ακολουθούμε, οι καταναλωτές, όταν στολίζουμε το σπίτι μας, τα Χριστούγεννα.

· Επιθεωρούμε τα χριστουγεννιάτικα φωτιστικά μας, για διαρροές, κοψίματα ή καμένες λάμπες καθώς και αν το φις έχει καλή προσαρμογή, με την πρίζα, για την αποφυγή σπινθηρισμών, πριν τα τοποθετήσουμε στο δέντρο.

· Διαβάζουμε, με προσοχή, τις οδηγίες χρήσης και τις εφαρμόζουμε.

· Δεν αφήνουμε, ποτέ, τα φωτάκια του δέντρου αναμμένα, όταν πηγαίνουμε, για ύπνο ή όταν βγαίνουμε, από το σπίτι.

· Δεν αγοράζουμε χριστουγεννιάτικα φωτάκια, από πλανόδιους.

· Αν υποψιαστούμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δε χρησιμοποιούμε τα φωτάκια, αλλά τα επιστρέφουμε, στο κατάστημα αγοράς.

· Δε διορθώνουμε, ποτέ, χαλασμένα λαμπάκια.

· Τα λαμπιόνια χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, όταν χαλάσουν, δε τα πετάμε, στα σκουπίδια, αλλά στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης.

· Τα φωτιστικά, στους εξωτερικούς χώρους, τα τοποθετούμε, κατά τη διάρκεια της μέρας, για να μπορούμε να βλέπουμε τυχόν φθορές, στις καλωδιώσεις ή υγρασία, που μπορεί να έχει εισχωρήσει, στις επαφές. Δεν αφήνουμε τα λαμπάκια να ακουμπούν, σε υλικά, που πιάνουν εύκολα φωτιά, όπως χαρτιά και υφάσματα κ.α.

· Προσοχή, στα χριστουγεννιάτικα στολίδια, που μοιάζουν, με φρούτα και τρόφιμα. Τα μικρά παιδιά μπορεί να τα θεωρήσουν πραγματικά τρόφιμα, να τα βάλουν, στο στόμα τους και να θέσουν, σε κίνδυνο την υγεία ή και τη ζωή τους. Κανονικά, απαγορεύεται να κυκλοφορούν, στην αγορά τέτοια προϊόντα. Όμως, επειδή πολλά μπορούν να συμβούν, δεν αγοράζουμε στολίδια, που μοιάζουν, με τρόφιμα.
· Προσοχή, στα σπρέι διακόσμησης. Ακολουθούμε, πιστά, τις οδηγίες χρήσης.
Για την ασφάλεια του χριστουγεννιάτικου δέντρου πρέπει να γνωρίζουμε:

·         Το χριστουγεννιάτικο δέντρο πρέπει να απέχει τουλάχιστον ένα μέτρο, από το τζάκι ή άλλες εστίες φωτιάς. Πρέπει να στηρίζεται γερά, να μην είναι σε επαφή με άλλα αντικείμενα του χώρου και να μη φράζει εξόδους του σπιτιού. Αν στο σπίτι υπάρχουν μικρά παιδιά ή κατοικίδια, για να αποφύγουμε ανατροπές ή τραυματισμούς μπορούμε να κόψουμε τα χαμηλότερα κλαδιά ή να το στερεώσουμε, στο ταβάνι ή σε κάποιο άλλο σταθερό αντικείμενο, με πετονιά.

·         Το φυσικό δέντρο δεν πρέπει να είναι ξεραμένο και το διατηρούμε υγρό, με συχνό πότισμα.


- Το τεχνητό δέντρο πρέπει να φέρει πιστοποίηση ότι είναι κατασκευασμένο, από βραδυφλεγή υλικά.

· Τα παιδιά δεν πρέπει, ποτέ, να τα αφήνουμε να παίζουν, χωρίς επιτήρηση, κάτω από το δέντρο. Αναπτήρες, σπίρτα, καλώδια, πρίζες και φωτάκια θα πρέπει να μην είναι προσεγγίσιμα, από τα παιδιά.
Για τα κεριά πρέπει να γνωρίζουμε:

·         Τα κεριά πρέπει, πάντα, να είναι τοποθετημένα, σε σταθερές βάσεις (όχι πλαστικά ή άλλα εύφλεκτα υλικά) και σε απόσταση, από κουρτίνες.· Δεν τα αφήνουμε αναμμένα, όταν φεύγουμε.

· Δεν ανάβουμε κεριά, σε χώρους, που μπορεί να υπάρξει ρεύμα αέρα.

· Δεν τα τοποθετούμε, κάτω από ράφια ή άλλες επιφάνειες.

· Ποτέ, δε χρησιμοποιούμε αναμμένα κεριά, για να διακοσμήσουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο.

· Κάθε αναμμένο κερί πρέπει να είναι τοποθετημένο, μακριά από τα κλαδιά του δέντρου.

 

Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2018

“Σαρωτικές” αλλαγές στην χρήση κινητών από ανηλίκους ζητά ο Συνήγορος του Πολίτη – Τι προτείνει

Ειδική πρόβλεψη και αλλαγές στη χρήση κινητών τηλεφώνων από ανηλίκους ζητά από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ο Συνήγορος του Καταναλωτή Λευτέρης Ζαγορίτης. Την ίδια ώρα επαναφέρει τι θέμα για καθιέρωση ανώτατου ορίου κατανάλωσης.

Όπως σημειώνεται στη σχετική επιστολή, στον Συνήγορο του Καταναλωτή έχουν υποβληθεί αρκετές αναφορές και ερωτήματα σχετικά με αδικαιολόγητες χρεώσεις, που οφείλονταν, όπως προέκυψε κατά τη διερεύνηση των σχετικών υποθέσεων, στην παρέμβαση ανηλίκων και, ειδικότερα, στην από μέρους τους πρόσβαση σε Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης αυξημένης χρέωσης.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή προτείνει, με γνώμονα την αποτελεσματικότερη προάσπιση των δικαιωμάτων των ανηλίκων, αλλά, κατ’ επέκταση, και του οικογενειακού προϋπολογισμού και προγραμματισμού από ανεπιθύμητες χρεώσεις, τη συμπλήρωση του Κανονισμού Γενικών Αδειών, ενδεχομένως και του Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης, σύμφωνα και με το άρθρο 10 του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας, που αφορά την προστασία των ανηλίκων.
Τι προβλέπει

1. Την προσθήκη, σε εμφανές σημείο της πρώτης σελίδας της σύμβασης, ειδικού πεδίου επιλογής (tick box) αναφορικά με το εάν η σύνδεση προορίζεται και για χρήση από ανήλικο.

2. Σε καταφατική περίπτωση, τη γνωστοποίηση, σε παράπλευρο ειδικό πεδίο της σύμβασης, κινητού τηλεφωνικού αριθμού του άμεσα αντισυμβαλλόμενου κηδεμόνα-καταναλωτή, στον οποίο να γίνεται, παράλληλα, η προβλεπόμενη ενημέρωση σχετικά με τυχόν υπέρβαση του ορίου (80%, 100%) κατανάλωσης του προγράμματος κινητής τηλεφωνίας (λεπτά ομιλίας, SMS, MB ή πακέτο προπληρωμένων υπηρεσιών).

3. Την απαγόρευση προωθητικών ενεργειών, τηλεφωνικά ή μέσω SMS, των παρόχων που εγκυμονούν περαιτέρω συμβατική δέσμευση (π.χ. σε σχέση με την ανανέωση ή την αναβάθμιση της σύνδεσης σε ακριβότερο πακέτο υπηρεσιών) άμεσα προς τον χρήστη της σύνδεσης και την παροχή κάθε συναφούς πληροφόρησης μόνο στον τηλεφωνικό αριθμό που έχει γνωστοποιηθεί από τον αντισυμβαλλόμενο (γονέα ή κηδεμόνα του ανήλικου), ο οποίος είναι και ο αποκλειστικά δικαιοπρακτικά ικανός για να δεσμευτεί συμβατικά.

4. Την προσθήκη, στην πρώτη σελίδα της σύμβασης, μετά την επιλογή ότι η σύνδεση προορίζεται για ανήλικο, ειδικού πεδίου επιλογής (tickbox) για τον γενικό και εκ των προτέρων αποκλεισμό των Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης (είτε μέσω λήψης/αποστολής SMS/MMS προς πενταψήφιους αριθμούς είτε μέσω κλήσεων σε δεκαψήφιους αριθμούς των αριθμοδοτικών σειρών 901, 909, 806, 812, 825, 850, 875, 190-195 κ.ά.).

5. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον δεν υιοθετηθεί η αμέσως προηγούμενη πρόταση, να γίνεται άμεση ενημέρωση του αντισυμβαλλόμενου, μέσω του γνωστοποιηθέντος τηλεφωνικού αριθμού, σε περίπτωση που παρατηρείται πρόσβαση της σύνδεσης σε Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης, για τις οποίες δεν έχει ενεργοποιηθεί προηγουμένως φραγή.
“Ευάλωτοι οι ανήλικοι”

Η Αρχή θεωρεί ότι η υιοθέτηση της πρότασής της θα συμβάλει αποτελεσματικά στην επίτευξη ακόμη μεγαλύτερου επιπέδου προστασίας τόσο των ανηλίκων όσο και των γονέων ή κηδεμόνων τους καθώς τα τελευταία χρόνια βαίνει αυξανόμενη η χρήση κινητών τηλεφωνικών συσκευών και, μάλιστα, “έξυπνων” (smartphones), με πολλαπλές δυνατότητες και εφαρμογές, από ανήλικους, τόσο για σκοπούς επικοινωνίας (ομιλία, γραπτά μηνύματα SMS) όσο και για πρόσβαση στο διαδίκτυο, εν γνώσει των γονέων ή των κηδεμόνων τους.

Η έλλειψη, όμως, συναλλακτικής ικανότητας και εμπειρίας και η αθωότητα των ανηλίκων τους καθιστούν ιδιαίτερα ευάλωτους κατά τη χρήση αυτών των συσκευών. Υπό την έννοια ότι μπορεί να θιγεί η ψυχική τους υγεία και να εκτεθούν σε σοβαρούς κινδύνους, ιδίως κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο, ενώ υπάρχει και μία ακόμη διάσταση της έκθεσης αυτής, που αφορά στο ενδεχόμενο σημαντικής οικονομικής επιβάρυνσης των καταναλωτών-γονέων ή κηδεμόνων τους, ως άμεσα αντισυμβαλλόμενων των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, από υπερβολική, αλόγιστη ή απρόσεχτη χρήση των συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας, η οποία δεν αποκλείεται να οδηγεί σε υπερβολικές και, ως εκ τούτου, ανεπιθύμητες χρεώσεις.
Καθιέρωση ανώτατου ορίου κατανάλωσης

Το δεύτερο ζήτημα, στο οποίο επανέρχεται με τη σχετική επιστολή του ο Συνήγορος του Καταναλωτή, μετά και τη θέση σε ισχύ του νέου Κανονισμού Γενικών Αδειών, αφορά τη δυνατότητα της πρόληψης υπέρογκων χρεώσεων των συνδρομητών μέσω της επιλογής, από πλευράς τους, της δυνατότητας διακοπής της υπηρεσίας σε περίπτωση που ο λογαριασμός υπερβαίνει συγκεκριμένο χρηματικό ποσό με βάση τρεις κατηγορίες επιλογών [Παράρτημα Β’ 2.1.14.(ι) νέου Κανονισμού Γενικών Αδειών].

Όπως υπογραμμίζεται σχετικά: «πρόκειται για μία πολύ σημαντική προσθήκη στο κανονιστικό πλαίσιο, με δεδομένο τον μεγάλο αριθμό περιπτώσεων συνδρομητών που αντιμετωπίζουν υπέρογκους λογαριασμούς λόγω υπέρβασης της περιλαμβανόμενης στο οικονομικό τους πρόγραμμα κατανάλωσης. Ειδικά, μάλιστα, όταν αυτή η κατανάλωση αφορά στη χρήση δεδομένων (data), για την οποία στη χώρα μας η τιμή μονάδας παραμένει ιδιαίτερα υψηλή”.

Ωστόσο, επισημαίνεται και πάλι ότι η προταθείσα επιλογή στο υπό διαβούλευση σχέδιο του Κανονισμού, που προέβλεπε ότι η μικρότερη από τις διαθέσιμες επιλογές δεν θα μπορούσε να είναι υψηλότερη από το διπλάσιο του παγίου του οικονομικού προγράμματος του συνδρομητή/χρήστη, ήταν, κατά την άποψη της Αρχής μας, προτιμητέα, αφού θα οδηγούσε την πλειονότητα των καταναλωτών σε χαμηλότερες ανώτατες χρεώσεις εξαιτίας υπερβάσεων της κατανάλωσης του πακέτου τους σε σχέση με το τελικώς επιλεχθέν από τον νέο Κανονισμό ποσό των 150 ευρώ, όταν ακολουθείται μηνιαίος κύκλος τιμολόγησης, ή των 300 ευρώ για διμηνιαίο κύκλο τιμολόγησης».

Σε κάθε περίπτωση, η Αρχή θεωρεί ότι θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να ορίσουν ανώτατο όριο κατανάλωσης, με την υπέρβαση του οποίου θα διακόπτεται η παροχή της υπηρεσίας, και κάτω του ποσού των 150 ευρώ για μηνιαία τιμολόγηση, το οποίο απέχει σημαντικά από το μηνιαίο πάγιο του μέσου οικονομικού πακέτου που επιλέγει ο συνήθης καταναλωτής υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή προτείνει εκ νέου την καθιέρωση της μικρότερης από τις διαθέσιμες επιλογές ανώτατου ορίου κατανάλωσης στο διπλάσιο του παγίου του οικονομικού προγράμματος του συνδρομητή/χρήστη.

Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018

6 πράγματα που μπορεί να κάνει ένα παιδί στο Διαδίκτυο
Για μερικούς γονείς είναι απορίας άξιο τι πραγματικά το ενδιαφέρον βρίσκουν τα παιδιά και ασχολούνται τόσο πολύ με το Διαδίκτυο.

Υπάρχουν τα εξής ενδεχόμενα: α. Οι ίδιοι δεν έχουν μπει ποτέ ή ίσως απειροελάχιστα, β. Δεν έχουν ρωτήσει ποτέ τα ίδια τα παιδιά τους, γ. Δεν έχουν βρει μια αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης. Ένα 10χρονο παιδί στο Διαδίκτυο έχει μανία με το YouTube.

– Βλέπει ελληνικά σίριαλ που δεν προλαβαίνει να δει τις ώρες που προβάλλονται στην τηλεόραση.
– Βάζει τα αγαπημένα της βίντεο κλιπ, τραγουδάει και χορεύει.
– Χαζεύει βιντεάκια με κατασκευές.
– Παρακολουθεί συγκεκριμένους youtubers.

Οι περισσότεροι σύγχρονοι γονείς ασχολούνται με την τεχνολογία και τα social media

Υπάρχουν όμως και οι γονείς που δεν χρειάστηκε ποτέ και δεν θέλησαν να αποκτήσουν υπολογιστή, να βάλουν σύνδεση, ούτε καν να στείλουν ένα μέηλ. Σε αυτή την περίπτωση ο ψηφιακός κόσμος φαντάζει απροσπέλαστος, μακρινός και ξένος. Σαν μια άγνωστη ακόμα ήπειρος που περιμένει να την ανακαλύψεις, μόνο που δεν μπαίνεις ποτέ στο αεροπλάνο.

Κι όμως αξίζει να μάθουν περισσότερα για τον ψηφιακό κόσμο που έχει τόσα να προσφέρει, καθώς εάν παιδί μπορεί να:

1. Αναζητά πληροφορίες, να σερφάρει ψάχνοντας θέματα που το αφορούν, να αντλεί υλικό που θα το βοηθήσει στο σχολείο αλλά και θα διευρύνει το γενικότερο πεδίο των γνώσεών του. Αρκεί να έχει αναπτύξει κριτική σκέψη και να μπορεί να φιλτράρει τις πληροφορίες που βρίσκει. Δεν το ξέρει; Το Γκουγκλάρει!

2. Παίζει. Να αλλάζει πίστες, να παίρνει βραβεία, να χάνει, να κερδίζει, να ανταγωνίζεται, να επικοινωνεί με άλλους παίκτες, να διασκεδάζει. Αρκεί να μην ξεφεύγει στον χρόνο χρήσης στο video gaming και να μην παραμελεί τις προσωπικές του ανάγκες, το διάβασμα και την επαφή με τους φίλους του.

3. Επικοινωνεί. Να ανταλλάσσει μηνύματα, να κάνει chat, να ρωτά τι κάνουν οι φίλοι του, να γνωρίζει καινούριους. Αρκεί να μην δίνει σε αγνώστους τα προσωπικά του δεδομένα και να ξέρει πότε να διακόψει μια επαφή που του είναι άβολη και αμήχανη.

4. Βλέπει βιντεάκια στο YouTube. Το υλικό είναι ανεξάντλητο. Τραγούδια, σίριαλ, εκπομπές, κανάλια των youtubers – μπορεί μεγαλώνοντας να έχει δημιουργήσει και το δικό του κανάλι.
5. Ανεβάζει stories στο Instagram ή στο Facebook. Μικρές ιστορίες καθημερινότητας, φωτογραφίες ή βίντεο, με σχόλια, χάσταγκ, emojis που έχουν όριο ζωής 24 ώρες.

6. Δημιουργεί ομάδες κοινού ενδιαφέροντος και να ανταλλάσσει πληροφορίες. Μπορεί να είναι μια παρέα του σχολείου που κάνει μια εργασία, μια παρέα video gamers, μια ομάδα που αγαπά κάποιον συγκεκριμένο καλλιτέχνη, μια παρέα που συναντιέται μόνο στον τόπο διακοπών και κρατάει επαφές, οτιδήποτε μπορεί να φέρει τα παιδιά κοντά.

Εάν είστε γονιός με ανησυχίες και θέλετε να έρθετε πιο κοντά στο παιδί σας, σας προτείνω δύο πολύ χρήσιμες επιλογές:

1. Μπείτε στο www.e-parenting.gr της Cosmote και ενημερωθείτε για τον κόσμο του Διαδικτύου, μάθετε τις δυνατότητες που δίνει στα σημερινά παιδιά, ανακαλύψτε τον τρόπο να τα κρατάτε ασφαλή στην πλοήγηση, διαβάστε κατατοπιστικά άρθρα ειδικών, παρακολουθήστε συνεντεύξεις, καθίστε στο θρανίο του School of Cool και μάθετε βασικές γνώσεις ορολογίας, social media, gaming.

2. Εάν πραγματικά θέλετε να μάθετε τι κάνει το δικό σας παιδί στο Διαδίκτυο, ρωτήστε το. Καθίστε δίπλα του με διάθεση να μάθετε και όχι να κατακρίνετε, και κυρίως δώστε του την αίσθηση πως είστε παρόντες, ακόμα κι αν δεν ξέρετε να ανεβάζετε ένα story στο Instagram. Αλλά και αυτό μπορεί εύκολα να σας το δείξει το παιδί σε ένα λεπτό.

https://www.newsit.gr/texnologia/6-pragmata-pou-mporei-na-kanei-ena-paidi-sto-diadiktyo/2659911/ 

Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018

Black Friday: Οδηγός τιμών από το υπουργείο Οικονομικών – Πόσο κόστιζαν 870 προϊόντα στις 16 Νοεμβρίου

Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018

Πάρκινγκ στην Αθήνα μέσω εφαρμογής στο κινητό
Μία έξυπνη κίνηση που θα διευκολύνει τη ζωή των Αθηναίων παρουσίασε ο δήμος και αφορά το… βάσανο του παρκαρίσματος.

Το myAthensPass είναι μία εφαρμογή που μπορεί ο καθένας να κατεβάσει στο κινητό του και να πληρώσει για τη θέση πάρκινγκ που θέλει στο κέντρο της πόλης.

Η διαδικασία είναι απλή με 5 βήματα. 


Κατεβάζουμε από όποιο store έχουμε στο κινητό μας το myAthensPass και κάνουμε την εγκατάσταση.

https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.citizen.pass&hl=el

Ακολουθώντας τις οδηγίες δημιουργούμε το προφίλ μας, με ένα μέιλ και τους κωδικούς μας.
Έχουμε τρεις τρόπους πληρωμής. Μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε credit, πιστωτική, debit, χρεωστική, ή σε prepaid κάρτα, προπληρωμένη.


Μέσω της εφαρμογής αγοράζουμε τον επιθυμητό χρόνο στάθμευσης που θέλουμε.


Ενεργοποιούμε ως εξής, γράφουμε τον αριθμό της πινακίδας του οχήματος, το κινητό εντοπίζει την ακριβή μας θέση στο δρόμο και είμαστε έτοιμοι.

Ως ένα μεγάλο βήμα στην ελεγχόμενη στάθμευση την ψηφιακή εποχή που ζούμε, χαρακτήρισε την εφαρμογή ο Δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης. «Μια εφαρμογή στην υπηρεσία του πολίτη, όπου αγοράζει χρόνο και τον χρησιμοποιεί όπως εκείνος επιθυμεί» όπως είπε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος, ο οποίος μαζί με τη Δημοτική Αστυνομία ενεργοποίησαν την εφαρμογή και έκαναν τον πρώτο έλεγχο μπροστά σε κάμερες και δημοσιογράφους το πρωί της Δευτέρας.

Παράλληλα, όποιος επιθυμεί μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις κάρτες ελεγχόμενης στάθμευση, οι οποίες και θα είναι σε ισχύ, μέχρι το τέλος του χρόνου.

Για την εξυπηρέτηση του κοινού, το μέτρο της Ελεγχόμενης Στάθμευσης επεκτείνεται άμεσα και σε άλλες περιοχές της Αθήνας, όπως Μακρυγιάννη, Μετς, στους δρόμους γύρω από το Α’ Νεκροταφείο, τα Ιλίσια, γύρω από το Caravel και το νοσοκομείο Συγγρού.

Αυτή τη στιγμή πάνω από 10.000 θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης παρέχονται στους πολίτες. Από αυτές, οι 3.463 αφορούν στους επισκέπτες, οι 5.777 είναι οι «μπλε» γραμμές για τους μόνιμους κατοίκους και 1.604 για τις μηχανές.

Το μέτρο εφαρμόζεται σταδιακά σε περιοχές εδω και ένα χρόνο και πλέον σε όλη την Αθήνα από σήμερα. Και επειδή ένα μυαλό είναι αυτό. Το κινητό, μέσω push notification, μας ενημερώνει 10’ πριν λήξει ο χρόνος μας.


Πηγή: reporter.gr

Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

Εκλεισε το Pirate Bay και άλλα 37 sites για κατέβασμα ταινιών
Από την Πέμπτη (8/11) και μέσα στις επόμενες ώρες θα διακοπεί οριστικά η πρόσβαση στο δημοφιλές The Pirate Bay και σε περισσότερες από 35 ακόμη ιστοσελίδες αναπαραγωγής κινηματογραφικών ταινιών και άλλων οπτικοακουστικών έργων που λειτουργούν στην Ελλάδα.
Το σφράγισμα στις εισόδους των συγκεκριμένων ηλεκτρονικών πυλών επιβάλλουν οι τρεις πρώτες αποφάσεις της Επιτροπής για την Διαδικτυακή Προσβολή της Πνευματικής Ιδιοκτησίας που εκδόθηκαν πρόσφατα.
Πρόκειται για μία ακόμη σημαντική προσπάθεια στη δύσκολη μάχη ενάντια στην διαδικτυακή πειρατεία, που έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, μια μάχη την οποία οι διαχειριστές των παράνομων ιστοσελίδων προσπαθούν να κερδίσουν μεταφέροντας τους σέρβερ τους σε άλλες χώρες όπου η νομοθεσία είναι πιο χαλαρή.

Οι εν λόγω αποφάσεις πάντως, εστάλησαν ήδη από προχθές στους παρόχους διαδικτύου καλώντας τους σε συμμόρφωση. Σε αντίθετη περίπτωση η νεοσύστατη τριμελής Επιτροπή για την Διαδικτυακή Προσβολή της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, που αποτελείται από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), ένα μέλος από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και ένα μέλος από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, έχει το δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση σε ιστοσελίδες με περιεχόμενο που προσβάλλει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Πράγματι η Επιτροπή διέταξε χθες τους ελληνικούς παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου να διακόψουν την πρόσβαση σε δεκάδες δημοφιλείς ιστοσελίδες μέσω των οποίων αναπαράγονται παράνομα ταινίες, τηλεοπτικές σειρές κ.α.

Ήδη τις τελευταίες ώρες αρκετοί χρήστες που επιχείρησαν να μπουν στις συγκεκριμένες ιστοσελίδες δεν τα κατάφεραν ενώ η διορία των 48 ωρών που δόθηκε προχθές στους παρόχους λήγει σύντομα. Όσοι δεν συμμορφωθούν απειλούνται με πρόστιμο ύψους 850 ευρώ ημερησίως ενώ η διάρκεια της διακοπής της πρόσβασης θα είναι τρία χρόνια.

Οι 38 ιστοσελίδες στις οποίες θα διακοπεί η πρόσβαση:

xrysoi.online
xrysoi.se
xrysoi.eu
gamatotv.me
thegmtv.org,
gamatotv.to
onlinemoviestar.xyz
onlinemoviestar.com
tainies.online
tenies.online
tenies-online.com
teniesonline.ucoz.com
oipeirates.οnline
oipeirates.eu
oipeirates.se
tainio-mania.com
tainiomania.ucoz.com
liomenοi.com
moviecinema.gr
moviecinematv.online
tainiesonline.tv
magico.info
subs4free.com
small-industry.com
rnedium-industry.com
subztv.club
greeksubtitles.info
subtitles.gr
thepiratebay.org
thepiratebay.se
thepiratebay.me
thepiratebay3.org
yts.am

Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018

Πέντε πράγματα που κάνετε στα social media και σας αφήνουν ξεκρέμαστους


Ανεβάζετε καθημερινά φωτογραφίες σας στα social media; Μήπως βίντεο με το παιδί σας; Κάθε φορά που βρίσκεστε κάπου, κάνετε check in; Έχετε βρίσει κάποιον «επώνυμο» κάτω από post του;

Αν ναι, τότε θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτά και κάποια άλλα μπορεί να σας εκθέσουν. Και να μπλέξετε, ακόμη και σε δικαστικές περιπέτειες. Δείτε, ποια είναι αυτά. 


Αν ανεβάζετε στο Facebook ή στο Instagram μια φωτογραφία άσχετη που βρήκατε στο διαδίκτυο (ακόμη και αν είναι μια παλιά αστεία φωτογραφία με μία γάτα) μπορεί να σας δημιουργήσει μπελάδες. Οι φωτογραφίες, που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο ενδέχεται να υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα. Και μπορεί ως πιθανότητα να σας μοιάζει απίθανη, όμως, ο ιδιοκτήτης μπορεί να τη βρει και να κάνει χρήση του δικαιώματός του περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Που σημαίνει ότι μπορεί να υποβάλει ακόμη και αγωγή εναντίον σας.


Να κατηγορείτε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία ή έναν πρώην. Όσο πληγωμένοι και αν είστε από έναν χωρισμό, όσο και αν «διψάτε» για εκδίκηση, όσο και αν θέλετε να πληγώσετε τον άλλον, με το να τον εκθέτετε δημοσίως, το μόνο που μπορείτε να πετύχετε, είναι να εκτεθείτε οι ίδιοι. Και μάλιστα, κινδυνεύετε να μπλέξετε και σε δικαστικές περιπέτειες αν ο πρώην αποφασίσει να σας κάνει μήνυση για συκοφάντηση.


Να κάνετε υβριστικά, ρατσιστικά και συκοφαντικά σχόλια κάτω από το post κάποιου και περισσότερο ενός δημόσιου προσώπου. Έχει κάθε δικαίωμα να κινηθεί νομικά εναντίον σας, όταν οι προσβολές ξεπερνούν τα όρια.


Να κάνετε tag έναν φίλο σας ή μία φίλη σας σε post που μπορεί να τον προσβάλλει ή να τον εκθέσει. Αν για παράδειγμα, ανεβάσετε ένα βίντεο ή μία φωτογραφία με περιεχόμενο που μπορεί να προκαλέσει, μην ταγκάρετε ποτέ άλλους. Εκτός και αν θέλετε να σας κόψουν την «καλημέρα».


Και τέλος, μην ξεχνάτε τους κινδύνους που ελλοχεύουν, όταν κάνετε check in στο μέρος που βρίσκεστε, όταν δείχνετε πού βρίσκεται το σπίτι σας, όταν γράφετε αρνητικά σχόλια για τη δουλειά σας, όταν ανεβάζετε φωτογραφίες ή βίντεο των παιδιών σας. Και γενικότερα, όταν μοιράζεστε προσωπικά στοιχεία στα social media, που μπορούν να εκμεταλλευτούν οι επιτήδειοι.

Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2018

Η ελληνική εφαρμογή που θα διευκολύνει όσους ψάχνουν για βενζινάδικο


Η ελληνική εφαρμογή που θα διευκολύνει όσους ψάχνουν για βενζινάδικο
Είναι δωρεάν και κατασκευάστηκε από ανθρώπους του ΤΕΙ Θεσσαλίας


Δεν είναι λίγοι οι οδηγοί που ταλαιπωρούνται στους δρόμους, στην αναζήτηση ενός βενζινάδικου για να ανεφοδιάσουν το αυτοκίνητό τους, που φτάνει κοντά στο να ξεμείνει από καύσιμα. Όμως, μια νέα εφαρμογή έρχεται για να δώσει τη λύση.

Το «εργαλείο» που έρχεται να συμβάλει σε αυτό είναι το fuelGR, μια ελληνική δωρεάν εφαρμογή για κινητά Android ή iOS, ακόμη και για ηλεκτρονικούς υπολογιστές μέσω του εκάστοτε browser, που παρέχει ενημέρωση για βενζινάδικα και τιμές καυσίμων. Κατασκευάστηκε και υποστηρίζεται από τον Φώτη Κόκκορα, λέκτορα στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας και τον Δημήτρη Ντέμο, απόφοιτο του ίδιου τμήματος.

Τα δεδομένα πρατηρίων και τιμών, σύμφωνα με όσα δηλώνει στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κ. Κόκκορας, αντλούνται από το Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το fuelprices.gr, όπου οι πρατηριούχοι υποχρεούνται από το νόμο να παρέχουν στοιχεία.

Ο συγχρονισμός των τιμών μεταξύ Παρατηρητηρίου Τιμών και του server του fuelGR γίνεται περίπου κάθε 15 λεπτά, ενώ η ομάδα ανάπτυξης φροντίζει για τον ακριβή εντοπισμό των βενζινάδικων στο χάρτη και τον εμπλουτισμό των δεδομένων με επιπλέον στοιχεία…

Οι εφαρμογές διατίθενται δωρεάν, είναι ιδιαίτερα εύχρηστες, ακριβείς στις πληροφορίες που παρέχουν και δεν περιέχουν άσχετες ενοχλητικές διαφημίσεις.

Ιδιαίτερα χρήσιμη, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η ύπαρξη τριών δεικτών αξιολόγησης των βενζινάδικων από τους χρήστες, που καταγράφουν την εμπειρία των καταναλωτών στη συναλλαγή τους με δεδομένο πρατήριο. Με πάνω από 15 χιλιάδες αξιολογήσεις πρατηρίων από χρήστες της εφαρμογής, οι καταναλωτές έχουν ένα σημαντικό βοήθημα στον αγώνα εύρεσης φτηνών αλλά ταυτόχρονα ποιοτικών καυσίμων και πρατηρίων.
Έτσι λειτουργεί η εφαρμογή

Το fuelGR εντοπίζει τη θέση του χρήστη μέσω GPS και τον ενημερώνει για τα βενζινάδικα στη γύρω του περιοχή και τις τιμές τους. Υποστηρίζει όλους τους τύπους καυσίμων (βενζίνη και πετρέλαιο απλά και ενισχυμένα, υγραέριο, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης) και παρέχει πολλαπλά φίλτρα για εξατομίκευση της πληροφορίας (εταιρίες, τύποι καυσίμων, κτλ), πολλαπλούς τρόπους προβολής (χάρτη, λίστα), καθώς και δυνατότητα ορισμού αγαπημένων και αξιολόγησης των πρατηρίων.

Με πάνω από 70 χιλιάδες συστηματικούς χρήστες, το fuelGR αποτελεί σύμφωνα με τις αξιολογήσεις τους στα Google Play Store και Apple App Store την κορυφαία εφαρμογή του είδους σε δυνατότητες, ευχρηστία και ποιότητα δεδομένων. Εκτός από τους απλούς πολίτες-καταναλωτές, η εφαρμογή μπορεί να αξιοποιηθεί από εταιρίες και επαγγελματίες του κλάδου για παρακολούθηση τιμών του ανταγωνισμού, αλλά και από εταιρίες υποστήριξης πρατηρίων (πχ για εντοπισμό των πρατηρίων στο χάρτη).

Το fuelGR είναι ένα ωραίο παράδειγμα της προστιθέμενης αξίας που υπάρχει πίσω από τα λεγόμενα "ανοιχτά δεδομένα" (open data) που η επιστημονική κοινότητα ζητά από τους κρατικούς φορείς να κάνουν διαθέσιμα προς χρήση. Όπως χαρακτηριστικά προσθέτει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Κόκκορας, πέρα από την ενημέρωση των καταναλωτών καυσίμων, η εφαρμογή αποτελεί και ένα ζωντανό παράδειγμα του τι μπορεί να δημιουργηθεί με τις γνώσεις που παρέχονται σε προπτυχιακό επίπεδο στα Ελληνικά ΑΕΙ, ενώ η σχετική τεχνογνωσία μεταφέρεται από τον ίδιο στα μαθήματα που διδάσκει στο ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Η εφαρμογή fuelGR είναι διαθέσιμη δωρεάν στο Play Store της Google και στο App Store της Apple, ενώ η υπάρχει και η διαδικτυακή του έκδοση.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jimdem.fuelgr&hl=el

Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2018

Υποστηριζόμενες συσκευές για Viber και WhatsApp


 

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των εταιριών υποστηρίζονται μόνο οι παρακάτω συσκευές και λειτουργικά συστήματα


Viber:

Υποστηριζόμενες συσκευές iOS

  iPhone 4s και νεότερα
  iPads
  Με λειτουργικό σύστημα iOS 9 και νεότερο


Υποστηριζόμενες συσκευές Android

  Android smartphones
  Tablets και Android Wear (έξυπνα ρολόγια κλπ)
  Με λειτουργικό σύστημα Android OS 4.1 και νεότεροΥποστηριζόμενες εκδόσεις λειτουργικού για σταθερούς υπολογιστές και Laptops

Απαραίτητη προυπόθεση να έχετε το Viber εγκατεστημένο πρώτα στο κινητό σας.


  Windows: 7, 8, 10
  Mac: OSX 10.10 και ανώτερο
  Linux: Ubuntu 64 bit, Fedora

Επιπρόσθετες προδιαγραφές:

  CPU: επεξεργαστής διπλού πυρήνα
  Μικρόφωνο και ηχεία: για κλήσης ήχου και εικόνας
  Κάμερα: μαζί με μικρόφωνο και ηχεία για κλήσεις βίντεο


https://support.viber.com/customer/portal/articles/1354549-supported-platforms 
 

WhatsΑpp: 

Υποστηρίζονται συσκευές με:
 • Android έκδοση OS 4.0+
 • iPhone έκδοση iOS 8+
 • Windows Phone 8.1+
 • JioPhone
 • JioPhone 2

Για τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα δεν υποστηρίζεται πια η δυνατότητα δημιουργίας νέων λογαριασμών, ωστόσο η λειτουργία θα συνεχιστεί μέχρι:
 • Nokia S40 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018
 • Android εκδόσεις 2.3.7 και παλαιότερες μέχρι 1η Φεβρουαρίου 2020
 • iOS 7 και παλιότερες εκδόσεις μέχρι 1η Φεβρουαρίου 2020
Σημείωση: Επειδή για τα ως άνω λειτουργικά συστήμα δεν κυκλοφορούν πλέον νέες εκδόσεις, ορισμένες λειτουργίες του WhatsApp μπορεί να σταματήσουν να λειτουργούν οποιαδήποτε στιγμή.

https://faq.whatsapp.com/en/android/26000006/

Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018

Προσοχή με σταθερά και κινητά! Πότε δεν πληρώνετε αν κάνετε διακοπή


Διευκρινίσεις δίνει η ΕΕΤΤ για το τι δικαιούστε αν προχωρήσετε σε διακοπή της σύμβασης για κινητά και σταθερά - Ποια είναι η μεγάλη διαφορά για το τέλος διακοπής που ορίζει αν θα πληρώσετε ή όχι - Οι συμβάσεις ορισμένου και αορίστου χρόνου και πώς αυτές ορίζονται - Αναλυτικά παραδείγματα για να μην βρεθείτε προ... δυσάρεστων εκπλήξεων

Σε ισχύ έχουν τεθεί ήδη από τον περασμένο Ιούνιο, οι νέες ρυθμίσεις της ΕΕΤΤ για τη φορητότητα αριθμών σε σταθερά και κινητά. Στόχος είναι να επιλυθούν προβλήματα που είχαν εντοπισθεί στην προηγούμενη διαδικασία. Προβλήματα που είχαν κυρίως να κάνουν με την διακοπή της σύμβασης.

Το… ζουμί της υπόθεσης κι αυτό που «έμενε» ως ιδέα, ήταν πως μπορείτε… ελεύθερα να κάνετε διακοπή είτε σε σταθερά είτε σε κινητά, χωρίς χρεώσεις και… περαιτέρω εξηγήσεις.

Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Και ακριβώς για να αποφευχθούν τυχόν παρεξηγήσεις, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ανακοίνωσε σχετικές διευκρινήσεις για την διακοπή σε σταθερά και κινητά.

Η ανακοίνωση της ΕΕΤΤ για την διακοπή σε σταθερά και κινητά


Συγκεκριμένα, η ΕΕΤΤ τονίζει στην σχετική της ανακοίνωση: «Διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση των παρόχων να μην επιβάλουν τέλος αποσύνδεσης λόγω διακοπής /καταγγελίας σύμβασης (σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας) δεν αφορά σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου, αλλά μόνο συμβάσεις αορίστου χρόνου και συνδέσεις καρτοκινητής τηλεφωνίας, όπως αναφέρεται και στο σχετικό δελτίο τύπου της ΕΕΤΤ (01/10/18): «Απαγόρευση επιβολής τέλους διακοπής/ανανέωσης σύμβασης: Ο πάροχος δεν επιτρέπεται να επιβάλει τέλος αποσύνδεσης λόγω διακοπής/καταγγελίας είτε σύμβασης αορίστου χρόνου είτε σύνδεσης καρτοκινητής τηλεφωνίας.»

Στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ο συνδρομητής δεσμεύεται να παραμείνει στον πάροχό του για συγκεκριμένο διάστημα (π.χ. 12, 18 ή 24 μήνες). Συνεπώς, σε περίπτωση που διακόψει ή καταγγείλει τη σύμβαση πριν την παρέλευση του ορισμένου χρόνου, ο πάροχος έχει δικαίωμα να επιβάλει το τέλος διακοπής/καταγγελίας. Σημειώνεται ότι, από την 1η Οκτωβρίου 2018, το συγκεκριμένο τέλος πρέπει να αναγράφεται, με σαφήνεια, στην πρώτη σελίδα όλων των συμβάσεων που συνάπτονται.

Επισημαίνεται ότι συνδρομητής που έχει σύμβαση ορισμένου χρόνου την οποία ανανεώνει συνεχώς, κατά τη λήξη της, με νέα σύμβαση ορισμένου χρόνου, σε περίπτωση που τη διακόψει ή την καταγγείλει πριν την παρέλευση του ορισμένου χρόνου (της νέας πλέον σύμβασης), θα επιβαρυνθεί με το τέλος διακοπής/καταγγελίας που ορίζεται στη νέα σύμβαση».


Παραδείγματα – Πότε πληρώνετε και πότε… όχι για διακοπή σε σταθερά και κινητά

Η ανακοίνωση συνεχίζει ως εξής: «Προς αποσαφήνιση παρατίθενται σχετικά παραδείγματα:

Παράδειγμα 1: Συνδρομητής με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας 24 μηνών (για σταθερά ή/και κινητά), επιθυμεί να διακόψει τη σύμβαση και να καταργήσει τη σύνδεσή του στον 20ο μήνα. Ο συνδρομητής θα επιβαρυνθεί με τέλος διακοπής/καταγγελίας σύμβασης, το ύψος του οποίου καθορίζεται στη σύμβαση. Το ίδιο ισχύει και εάν επιθυμεί να μεταφέρει τη σύνδεσή του σε νέο πάροχο. Επίσης, σε περίπτωση που ο παραπάνω συνδρομητής έχει λάβει εξοπλισμό με χρησιδάνειο, οφείλει να τον επιστρέψει ή, εάν επιθυμεί να τον κρατήσει, να καταβάλει το σχετικό τέλος που προβλέπεται στη σύμβασή του.

Παράδειγμα 2: Σύμβαση ορισμένου χρόνου και διάρκειας 18 μηνών (για σταθερή ή/και κινητή σύνδεση), έχει λήξει εδώ και ένα μήνα, χωρίς να έχει ανανεωθεί, και συνεπώς, έχει καταστεί αορίστου χρόνου. Ο συνδρομητής μπορεί να διακόψει τη σύμβαση και να καταργήσει τη σύνδεσή του, χωρίς να επιβαρυνθεί με τέλος διακοπής/καταγγελίας, δεδομένου ότι η σύμβαση έχει πλέον καταστεί αορίστου χρόνου. Το ίδιο ισχύει και εάν επιθυμεί να μεταφέρει τη σύνδεσή του σε νέο πάροχο. Ωστόσο, εφόσον ο συνδρομητής έχει λάβει εξοπλισμό με χρησιδάνειο, οφείλει να τον επιστρέψει ή, σε περίπτωση που επιθυμεί να τον κρατήσει, να καταβάλει το σχετικό τέλος που προβλέπεται στη σύμβασή του.

Περισσότερες πληροφορίες για τις ρυθμίσεις παρέχονται στο www.eett.gr, Ενότητα Για καταναλωτές/ Σχετικά με τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες/Οδηγίες-Συστάσεις.».

https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_0905.html 

Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018

Ανατροπή με φραγή στο κινητό τηλέφωνο – Που μπαίνει το πλαφόν
Μπαίνει αυτόματη φραγή στις κλήσεις όταν ο λογαριασμός φτάσει ένα όριο - Που έχει καθοριστεί το πλαφόν χρέωσης και τι πρέπει να κάνει ο καταναλωτής - Πως “ξεκλειδώνει” το κινητό τηλέφωνο αν μπει η φραγή

Πλαφόν στις χρεώσεις με αυτόματη φραγή στο κινητό τηλέφωνο φέρνει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Το πλαφόν μπαίνει στο ποσό των 150 ευρώ. Αυτό το ποσό θα περιλαμβάνει και τους φόρους μαζί με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών (φωνή, μηνύματα, δεδομένα). Το σύνολο δηλαδή τις χρεώσεις.

Όταν ο καταναλωτής κατά τη διάρκεια του μήνα συμπληρώσει το ποσό των 150 ευρώ αυτομάτως θα μπαίνει φραγή από την εταιρεία-πάροχο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Καθημερινή» όταν ο καταναλωτής φτάνει τα 150 ευρώ θα μπορεί να κάνει άρση της φραγής, μετά από συνεννόηση με τον πάροχο.

Ο καταναλωτής θα έχει επίσης το δικαίωμα ωστόσο να καθορίσει ο ίδιος το όριο φραγής κλήσεων και ανταλλαγής δεδομένων σε ποσό άνω των 150 ευρώ ή ακόμη και να ζητήσει απεριόριστη χρήση.

Το πλαφόν με την αυτόματη φραγή μπαίνει με στόχο την προστασία των καταναλωτών από υπέρογκες χρεώσεις λόγω άγνοιας ή λάθους στον χειρισμό.

http://www.kathimerini.gr/988060/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/fragh-sta-kinhta-ean-3eperasei-o-logariasmos-ta-150-eyrw

Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018

Τι άλλαξε στο Viber και τα μηνύματαΣημαντικές αλλαγές σημειώθηκαν στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Viber. Πλέον τα μηνύματα αποστέλλονται και παραδίδονται σε διπλάσια ταχύτητα και γίνονται άμεσες ενημερώσεις κατάστασης αποστολής μηνύματος.

To Viber ταυτόχρονα άλλαξε το σχεδιασμό της πλατφόρμας, ενώ οι συνομιλίες ρέουν ομαλά και πιο γρήγορα.

Γίνεται άμεση ειδοποίηση κατάστασης αποστολής μηνύματος καθώς υπάρχουν νέα εικονίδια.

Η νέα εμπειρία chat που προσφέρει ο νέος σχεδιασμός της οθόνης είναι διαθέσιμη σε όλο τον κόσμο για όλους τους χρήστες iPhone και σύντομα θα διατίθεται και για συσκευές Android.

Το Viber διαθέτει πλέον κρυπτογράφηση end-to-end όπως και οι περισσότερες αντίστοιχες μεγάλες εφαρμογές.

Τα νέα εικονίδια για τις καταστάσεις παράδοσης μηνυμάτων αντικατοπτρίζουν τον καινούργιο ταχύτερο χρόνο αποστολής. Τώρα μπορείτε να δείτε πιο γρήγορα αν ο παραλήπτης σας έχει διαβάσει το μήνυμά σας.

Ακόμη είναι μεγαλύτερες και πιο φωτεινές οι «φούσκες συνομιλίας». Επίσης όταν λαμβάνετε φωτογραφίες ή βίντεο, θα τα δείτε σε μεγαλύτερες μικρογραφίες υψηλότερης ποιότητας στην οθόνη συνομιλίας.

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018

Πρόβλημα στην αναβάθμιση των Windows 10: Τι να κάνετε για να μην χάσετε τα αρχεία σας
 
Η Microsoft πάτησε το κουμπί του «στοπ» στη διαδικασία της νέας μεγάλης αναβάθμισης του λειτουργικού συστήματός της Windows 10 σε όλο τον κόσμο, η οποία είχε ξεκινήσει προ ημερών, μετά από παράπονα χρηστών ότι αρχεία τους εξαφανίσθηκαν μόλις η νέα έκδοση «Windows 10 October Update» εγκαταστάθηκε στον υπολογιστή τους.

Η εταιρεία συμβούλευσε τους χρήστες που έχουν επηρεασθεί, να χρησιμοποιούν τη συσκευή τους όσο γίνεται λιγότερο και να ζητήσουν άμεσα τεχνική υποστήριξη από ειδικούς. Επίσης κάλεσε όσους χρήστες έχουν ήδη «κατεβάσει» με δική τους πρωτοβουλία την αναβάθμιση, να μην την εγκαταστήσουν ακόμη.

Η Microsoft ανέφερε ότι αν και πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά χρηστών, σταμάτησε προσωρινά τη σταδιακή αυτόματη αναβάθμιση εκατομμυρίων υπολογιστών διεθνώς, καθώς ερευνά τις αναφορές των παραπονούμενων χρηστών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Κάποιος χρήστης ανέφερε ότι μετά την εγκατάσταση των αναβαθμισμένων Windows 10 όλα τα αρχεία στα «έγγραφά» του εξαφανίσθηκαν. Τουλάχιστον 500 χρήστες, σύμφωνα με το BBC, φαίνονταν να έχουν παρόμοια προβλήματα.

Ο αναλυτής Νικ Μακ Γκουάιρ της εταιρείας CCS Insight δήλωσε ότι η όλη υπόθεση μπορεί να πλήξει την αξιοπιστία της Microsoft και ορισμένοι χρήστες μπορεί να εμφανισθούν πλέον απρόθυμοι να εγκαταστήσουν την τελευταία αναβάθμιση.

https://www.cnn.gr/tech/story/149933/provlima-stin-anavathmisi-ton-windows-10-ti-na-kanete-gia-na-min-xasete-ta-arxeia-sas 

Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2018

Τσάμπα post και share… τέλος! Ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου φέρνει τα πάνω – κάτω στο ίντερνετ


«Σαρωτικές» αλλαγές στην αμοιβή των καλλιτεχνών και των δημοσιογράφων των οποίων τα έργα αναπαράγονται φέρνει απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου, σε συνέχεια μιας ιδιαιτέρως έντονης διαμάχης μεταξύ των υπέρμαχων και των αντιπάλων του νομοσχεδίου.

Οι ευρωβουλευτές με 438 ψήφους υπέρ, έναντι 226 κατά (39 απείχαν), ενέκριναν την πρόταση νόμου της Επιτροπής περί πνευματικών δικαιωμάτων στο ίντερνετ, αφού όμως προχώρησαν σε τροπολογίες στα επίμαχα άρθρα 11 και 13. Το αρχικό κείμενο που μεταξύ άλλων προέβλεπε τη δημιουργία των «συγγενικών δικαιωμάτων» για τους εκδότες Τύπου είχε απορριφθεί κατά τη διάρκεια ψηφοφορίας στις 5 Ιουλίου.

Ειδικότερα, το άρθρο 11 του νομοσχεδίου υποχρεώνει τους κολοσσούς του διαδικτύου (Amazon, Facebook κ.α.) που δημοσιεύουν δημοσιογραφικό υλικό να αποδίδουν μέρος του κέρδους τους στους νόμιμους ιδιοκτήτες των πληροφοριών αυτών, δηλαδή στους εκδότες. Το άρθρο 13 επιβάλει μέτρα παρακολούθησης περιεχομένου σε πλατφόρμες, όπως το YouTube, για την αποτροπή της παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
Η στάση Ελλήνων ευρωβουλευτών

«Με την έκθεση αυτή που υπερψήφισε το Ευρωκοινοβούλιο, υποχρεώνονται οι γίγαντες του ίντερνετ να σταματήσουν να εκμεταλλεύονται δωρεάν τη δουλειά των δημιουργών και των δημοσιογράφων. Αυτές οι εταιρίες που έχουν κέρδη δισεκατομμυρίων κάθε χρόνο, δημοσίευαν τσάμπα τη δημοσιογραφική και καλλιτεχνική δημιουργία», υπογραμμίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου και επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης.

Από την πλευρά του, και ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Κύρτσος, εκτιμά ότι η απόφαση του Ευρωκοινoβουλίου είναι «προς τη σωστή κατεύθυνση», καθώς βάζει «σε τάξη» τους ιντερνετικούς κολοσσούς. Όπως σημειώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ψηφιακή οικονομία πρέπει να ρυθμιστεί όπως η πραγματική οικονομία, έτσι ώστε η δημιουργία να αμείβεται και οι δημιουργοί να ενθαρρύνονται. «Το αντίθετο είναι παραλογισμός», υπογραμμίζει ο Γ. Κύρτσος, συμπληρώνοντας, ωστόσο, ότι τεχνικά υπάρχουν δυσκολίες που όμως πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Αίτημα ισχυρών ονομάτων της μουσικής

Ισχυρή πίεση προκειμένου να περάσει το νομοσχέδιο από την Ευρωβουλή άσκησαν το προηγούμενο διάστημα μεγάλα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας, όπως ο Πολ Μακ Κάρτνεϊ, αλλά και τα μεγάλυτερα πρακτορεία ειδήσεων και μέσα ενημέρωσης. Σχετική ανοικτή επιστολή απέστειλε και ο πολεμικός ανταποκριτής του AFP, Σαμί Κετζ, προς τους ευρωβουλευτές, η οποία προσυπογράφηκε από περισσότερους από 100 δημοσιογράφους, διευθυντές εφημερίδων και πρακτορείων από 27 χώρες, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος και γενικός διευθυντής του ΑΠΕ-ΜΠΕ Μιχάλης Ψύλος.

«Σε μια σταδιοδρομία άνω των 40 ετών, είδα τον αριθμό των δημοσιογράφων στο πεδίο να μειώνεται διαρκώς, ενώ οι κίνδυνοι δεν έπαψαν να αυξάνονται. Γίναμε στόχοι και τα ρεπορτάζ κοστίζουν όλο και πιο ακριβά», αναφέρεται στην έκκληση προς τους ευρωβουλευτές που απευθύνει ο Σαμί Κετζ, ο οποίος έχει καλύψει πολυάριθμες συγκρούσεις για το πρακτορείο ειδήσεων.

Οι διαφωνίες

Στον αντίποδα των καλλιτεχνών και των δημοσιογράφων, όμως δεν βρίσκονται μόνον οι κολλοσσοί του ίντερνετ, αλλά και μερίδα των πολιτών που εξέφρασαν ανησυχία για ενδεχόμενο περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης μετά από την εφαρμογή των νέων μέτρων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ευρωβουλευτής των Πρασίνων, Τζούλια Ρέντα, η οποία αποκήρυξε το αποτέλεσμα στο Twitter, λέγοντας ότι η ψηφοφορία σηματοδότησε ένα «σοβαρό πλήγμα στο ελεύθερο και ανοικτό διαδίκτυο».

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Δ. Παπαδημούλη, η έκθεση όπως υπερψηφίστηκε προστατεύει τους πολίτες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι «όποιες ανησυχίες, καθ΄όλα δικαιολογημένες, ότι μπορεί οι εν λόγω ρυθμίσεις να περιορίσουν την ελευθερία διακίνησης του λόγου, θα αποδειχθούν υπεροβολικές». Επίσης, όπως εξηγεί ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, στις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν με το Συμβούλιο των κρατών-μελών της ΕΕ και την Επιτροπή, το ΕΚ θα είναι «εγγυητής» ότι η εν λόγω ρύθμιση στόχο έχει να πάρουν οι δημιουργοί την αμοιβή που τους αξίζει και όχι να μπει «φρένο» στην έκφραση στο διαδίκτυο.

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018

«Κενό ασφαλείας» στο facebook επηρεάζει 50 εκατομμύρια λογαριασμούς!

Συνεχίζονται τα προβλήματα για το facebook, καθώς η εταιρεία αποκάλυψε πως υπήρξε ένα κενό ασφαλείας, το οποίο θέτει σε κίνδυνο τους κωδικούς ασφαλείας 50 εκατομμυρίων λογαριασμών.

Το facebook ανακοίνωσε σήμερα πως τεχνικοί της αποκάλυψαν την περασμένη Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου, ένα σοβαρό κενό ασφαλείας, το οποίο επηρέασε 50 εκατομμύρια λογαριασμούς χρηστών.

Η έρευνα είναι σε αρχικά στάδια με την εταιρεία να ανακοινώνει πως χάκερ κατάφεραν να κλέψουν “access tokens” ή αλλιώς ψηφιακά κλειδιά, τα οποία τα χρησιμοποιεί το σύστημα ώστε να θυμάται τους κωδικούς ασφαλείας, έτσι ώστε οι χρήστες να μην χρειάζεται να πληκτρολογούν τον κωδικό τους κάθε φορά που εισέρχονται στον λογαριασμό τους στο facebook.

Οι τεχνικοί του facebook άλλαξαν τα κλειδιά αυτά σε 50 εκατομμύρια λογαριασμούς, αλλά και σε άλλα 40 εκατομμύρια λογαριασμούς για τους οποίους υπήρξε υπόνοια ότι μπορεί να είχαν επηρεαστεί. Δηλαδή συνολικά 90 εκατομμύρια χρήστες θα χρειαστεί να πληκτρολογήσουν και πάλι τον κωδικό τους, ενώ μόλις μπουν στον λογαριασμό τους, θα λάβουν ένα μήνυμα στην κεντρική σελίδα, όπου θα τους εξηγεί τι έχει συμβεί.

Η εταιρεία σε μια μακροσκελέστατη ανακοίνωση στο blog της αναλύει τι έχει συμβεί με τους λογαριασμούς.

https://newsroom.fb.com/news/2018/09/security-update/ 

Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2018

Μη δημοσιεύετε άλλα κείμενα απάτη περί προστασίας προσωπικών πληροφοριών στο Facebook!
 
Η απάτη ανακυκλώνεται από το 2016!


Σοβαρά τώρα; Για πόσο καιρό ακόμη θα βλέπουμε copy/paste κειμένων που, με μία απλή ανάγνωση ακόμη, καταλαβαίνεις ότι δεν έχουν κανένα νόημα. "Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια" και ανά συχνά χρονικά διαστήματα έχουμε κύματα δημοσιεύσεων στους τοίχους Facebook friends μας που αφορούν το θέμα της αποφυγής κλοπής προσωπικών πληροφοριών. 


Κατ αρχήν μια ανάρτηση στο facebook δε σας προστατεύει από τίποτα. Οι όροι χρήσης του facebook βρίσκονται εδώ: www.facebook.com/policies και τους έχεις αποδεχθεί ήδη κάνοντας λογαριασμό (hint είναι αυτό το κουμπάκι που λέει ότι συμφωνείς με τους όρους χρήσης).

Το κείμενο που κοινοποιούν οι χρήστες τις τελευταίες μέρες έχει ως εξής  

(φυσικά υπάρχουν και άλλες παραλλαγές).
  

"Λόγω του γεγονότος ότι το Facebook έχει επιλέξει να εμπλέξει λογισμικό που επιτρέπει την κλοπή προσωπικών πληροφοριών, δηλώνω τα εξής: ως απάντηση στις νέες κατευθυντήριες γραμμές του Facebook και σύμφωνα με τα άρθρα L.111, 112 και 113 του κώδικα πνευματικής ιδιοκτησίας, δηλώνω ότι τα δικαιώματά μου είναι συνδεμένα με όλα τα προσωπικά μου δεδομένα που δημοσιεύθηκαν στο προφίλ μου. Για εμπορική χρήση των ανωτέρω χρειάζεται γραπτή συγκατάθεση μου ανά πάσα στιγμή. Όσοι διαβάζετε αυτό το κείμενο να το αντιγράψετε και να το επικολλήσετε στο Facebook τοίχο σας. Αυτό θα σας επιτρέψει να τεθούν τα δεδομένα υπό την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Με αυτή την έκδοση, λέω στο Facebook ότι απαγορεύεται αυστηρά να αποκαλύψει, να αντιγράψει, να διανέμει, να αναμεταδώσει ή να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια εναντίον μου με βάση αυτό το προφίλ ή / και του περιεχομένου του. Οι ενέργειες που αναφέρονται παραπάνω ισχύουν εξίσου για τους εργαζόμενους, τους φοιτητές, τους αντιπροσώπους ή / και το λοιπό προσωπικό υπό την καθοδήγηση του Facebook. Το περιεχόμενο του προφίλ μου περιλαμβάνει προσωπικές πληροφορίες. Η παραβίαση της ιδιωτικής ζωής μου, τιμωρείται από το νόμο (UCC 1 1-308 - 308 1 έως 103 και του Καταστατικού της Ρώμης). Το Facebook είναι πλέον μια ανοικτή οντότητα κεφαλαίου. Όλα τα μέλη καλούνται να δημοσιεύσουν μια ανακοίνωση αυτού του είδους, ή αν προτιμάτε, μπορείτε να αντιγράψετε και να επικολλήσετε αυτό το κείμενο. Εάν δεν δημοσιεύσετε αντίστοιχη δήλωση, θα επιτρέψετε σιωπηρά τη χρήση των στοιχείων όπως φωτογραφίες σας καθώς και τις προσωπικές πληροφορίες που περιέχονται στη σελίδα σας."

ή
 

"Προθεσμία έως αύριο!!! Όλα όσα έχεις στο προφίλ σου γίνονται δημόσια από αύριο. Ακόμα και τα μηνύματα που έχουν διαγραφεί ή τις φωτογραφίες που δεν επιτρέπεις. Δεν κοστίζει τίποτα μια απλή αντιγραφή και επικόλληση, καλύτερα ασφαλής παρά λυπημένος. Το κανάλι 13 μίλησε για την αλλαγή στην πολιτική απορρήτου του Facebook. Δεν δίνω στο facebook ή οποιαδήποτε πρόσωπα που συνδέονται με το facebook να έχουν την άδεια να χρησιμοποιήσουν τις φωτογραφίες μου, πληροφορίες, μηνύματα ή δημοσιεύσεις, τόσο στο παρελθόν όσο και το μέλλον. Με τη δήλωση αυτή, δίνω ειδοποίηση στο Facebook και σε οποιονδήποτε άλλο, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ αυστηρά να αποκαλύψει, αντιγράψει, διανείμει ή σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια εναντίον μου με βάση αυτό το προφίλ ή /και το περιεχόμενό του. Το περιεχόμενο αυτού του προφίλ είναι ιδιωτικό και έχει εμπιστευτικές πληροφορίες. Η παραβίαση της ιδιωτικής ζωής τιμωρείται από το νόμο (ucc 1-308-1 1 308-103 και το καταστατικό της Ρώμης). Σημείωση: το facebook είναι πλέον μια δημόσια οντότητα. Όλα τα μέλη πρέπει να ποστάρουν ένα σημείωμα όπως αυτό. Αν προτιμάτε, μπορείτε να αντιγράψετε και να επικολλήσετε αυτήν την έκδοση. Αν δεν δημοσιευτεί αυτή η δήλωση, τουλάχιστον μία φορά, θα είναι σαν να επιτρέπεται τη χρήση στις φωτογραφίες σου, καθώς και τις πληροφορίες που περιέχονται στο προφίλ σας, τις ενημερώσεις και την κατάσταση. ΜΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΊΤΑΙ!!! Κάντε αντιγραφή και επικόλληση για να είσαστε στην ασφαλή μεριά..."
 


Φυσικά, δεν πρέπει να το αντιμετωπίσετε με καμία σοβαρότητα, το αντίθετο να το αγνοήσετε ή το πολύ-πολύ να ανεβάσετε μία δημοσίευση που να αποδεικνύει ότι πρόκειται για hoax για να πείσετε και τους τελευταίους που επιμένουν να κάνουν copy/paste. Φτάνει παιδιά...


 Πηγές:

https://www.digitallife.gr/mi-dimosievete-alla-kimena-prostasias-prosopikon-pliroforion-sto-facebook-78912 

https://medium.com/@johnchatolas/%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%88%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5-%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BB-%CF%83%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD-%CE%B5%CE%AF%CF%83%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%8C%CE%B9%CE%B4%CE%BF-ba1845d3c9b


http://www.telegraph.co.uk/technology/microsoft/9346371/Nigerian-scam-emails-deliberately-implausible.html

 https://www.facebook.com/policies

 https://www.lifewire.com/top-facebook-scams-to-watch-out-for-2487778

Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2018

ΗΠΑ: Σε «ελεύθερη πτώση» το Facebook – Το 25% των χρηστών έσβησε την εφαρμογή από τα κινητά
Σε πτώση φαίνεται πως βρίσκεται η δημοφιλία του Facebook, όπως "μαρτυρούν" και οι αριθμοί. Σύμφωνα με μια δημοσκόπηση του ινστιτούτου Pew Research Center, το ένα τέταρτο των χρηστών του Facebook στις Ηνωμένες Πολιτείες (ποσοστό 26%) κατήργησαν από τα κινητά τηλέφωνά τους την εφαρμογή.

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι κυρίως οι νέοι, ηλικίας 18-29 ετών, ήταν εκείνοι που πρωτοστάτησαν στο κίνημα, αφού σχεδόν ένας στους δύο (ποσοστό 44%) διέγραψαν την εφαρμογή, στο διάστημα από τον Ιούνιο του 2017 μέχρι τον Ιούνιο του 2018.

Η διαγραφή της εφαρμογής από το κινητό δεν συνεπάγεται ωστόσο και διαγραφή από το Facebook. Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε στο διάστημα 29 Μαΐου-11 Ιουνίου, σε δείγμα 3.412 χρηστών του Facebook.

Η μεγαλύτερη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο βρέθηκε στο επίκεντρο ενός σκανδάλου, όταν αποκαλύφθηκε ότι δεδομένα εκατομμυρίων χρηστών της είχαν διαρρεύσει στη βρετανική εταιρεία Cambridge Analytica (CA). Πολλοί χρήστες ανησύχησαν για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων τους και εξοργίστηκαν με την πρακτική που ακολουθούσε το Facebook.

Το Facebook αντέδρασε στο σκάνδαλο διευκολύνοντας τους χρήστες να τροποποιούν τις παραμέτρους στις σελίδες τους. Σύμφωνα με την έρευνα του Pew Research Center, το 54% των χρηστών στις ΗΠΑ τροποποίησαν αυτές τις παραμέτρους – μεταξύ των νέων ηλικίας 18-29 ετών το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 64%.

Μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου, το 42% των ερωτηθέντων είπαν ότι σταμάτησαν να μπαίνουν στη σελίδα τους για πολλές εβδομάδες ή και μήνες. Σχεδόν τρεις στους τέσσερις χρήστες (74%) απάντησαν ότι είτε τροποποίησαν τις παραμέτρους, είτε διέγραψαν την εφαρμογή, είτε σταμάτησαν να συμβουλεύονται το Facebook κατά το δωδεκάμηνο που εξετάστηκε από το ινστιτούτο.
 

Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2018

Πώς να κάνετε ρύθμιση και εγκατάσταση σε μια μονάδα δίσκου NAS


Το NAS σημαίνει “Network Attached Storage.” ή "Αποθηκευτικός δικτυακός χώρος" (γενικά ο όρος στα ελληνικά δεν χρησιμοποιείται). Βασικά, είναι ένας τρόπος να συνδέσετε ένα σκληρό δίσκο στο δίκτυό σας και να τον καταστήσετε προσβάσιμο σε όλες τις συσκευές σας για κεντρική κοινή χρήση αρχείων και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.


Θα μπορούσατε επίσης να χρησιμοποιήσετε το NAS για να κάνετε τα αρχεία σας διαθέσιμα σε εσάς μέσω του Διαδικτύου , χρησιμοποιώντας τον ως απομακρυσμένο διακομιστή αρχείων στον οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση από οπουδήποτε.

Ειδικές συσκευές NAS


Ο πιο προφανής - αν και όχι απαραίτητα βέλτιστος - τρόπος για να αποκτήσετε ένα NAS είναι απλά να αγοράσετε μια προκατασκευασμένη, έτοιμη προς χρήση συσκευή NAS. Μπορείτε να επισκευτείτε κάποιο κατάστημα η κάποιο Eshop και να κάνετε μία αναζήτηση για τον όρο "NAS". Θα βρείτε έτσι πάρα πολλές συσκευές που διατίθενται στο εμπόριο από απλή οικιακή αποθήκευση αρχείων έως διακομιστές μέσων (Media Servers). Ουσιαστικά, αυτές οι συσκευές έχουν ενσωματωμένους σκληρούς δίσκους και κάποιο βασικό λογισμικό διακομιστή που μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυό σας με Wi-Fi ή ενσύρματα και να παρέχει έτσι διακομιστή αρχείων NAS. Είναι λύσεις all-in-one - παίρνετε μία συσκευή την συνδέετε και την χρησιμοποιείτε.


Γενικά, τέτοιες συσκευές μπορούν να ελέγχονται μέσω μιας πύλης στο διαδίκτυο, όπως π.χ ο δρομολογητής σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα αρχεία χρησιμοποιώντας μια ποικιλία διαφορετικών εφαρμογών και να εκτελέσετε ακόμη και διαφορετικά προγράμματα λογισμικού στο ίδιο το NAS, όπως διακομιστές μέσων (media-server) για για μετάδοση περιεχομένου (streaming media) και ακόμα και εφαρμογές όπως το BitTorrent για λήψη απευθείας στη συσκευή.


Πολλοί τύποι λογισμικού δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας μπορούν να δημιουργούν αντίγραφα ασφαλείας απευθείας στο χώρο αποθήκευσης δικτύου.


 
Δρομολογητές (Router) με ενσωματωμένους σκληρούς δίσκους


Αντί να πάρετε μια ειδική συσκευή NAS και να την προσαρμόζετε σε όλες τις άλλες συσκευές σας, μπορείτε να αγοράσετε ένα Wi-Fi δρομολογητή του εμπορίου (Router) που διαθέτει ενσωματωμένο σκληρό δίσκο. Αυτές οι συσκευές λειτουργούν ως τυπικός δρομολογητής δικτύου, αλλά διαθέτουν όλο αυτό το φανταστικό λογισμικό διακομιστή NAS και ενσωματωμένο σκληρό δίσκο, έτσι ώστε να μπορείτε να αποκτήσετε ένα NAS χωρίς να προσθέσετε άλλη συσκευή στο σπίτι σας.


Για τους χρήστες της Apple, το AirPort Time Capsule της Apple είναι ένας ασύρματος δρομολογητής με ενσωματωμένο αποθηκευτικό χώρο δικτύου, στον οποίο οι Mac μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν αντίγραφα ασφαλείας και να χρησιμοποιηθούν για κοινή χρήση αρχείων δικτύου. Αυτός μπορεί να είναι ο πιο γνωστός τύπος δρομολογητή με ενσωματωμένο σκληρό δίσκο, αλλά υπάρχουν και πολλοί παρόμοιοι δρομολογητές που είναι διαθέσιμοι σε όσους δεν ενδιαφέρονται για προϊόντα της Apple.


Σημείωση του συντάκτη για τα Windows: Κορυφαία επιλογή για οικιακή χρήση και όχι μόνο είναι αναμφισβήτητα το Western Digital My Cloud EX2 Ultra 6TB με συνδεσιμότητα Ethernet και USB 3.0 δεν έχει WiFi αλλά είναι ιδιαίτερα γρήγορα χάρη στον διπύρηνο επεξεργαστή στα 1.3 Ghz που διαθέτει. Για κορυφαίες επαγγελματικές λύσεις υπάρχει η ναυαρχίδα της Western Digital το Western Digital My Cloud EX4100 (τιμή χωρίς δίσκους) που μπορεί να πάρει μέχρι 4 σκληρούς δίσκους, με δύο θύρες Ethernet και μία θύρα USB 3.0 και διπύρηνο επεξεργαστή στα 1.6 Ghz. Μία προσιτή στην τιμή λύση χωρίς ωστόσο να χάνετε την εμπειρία του NAS είναι το Western Digital My Cloud Home 2TB


Σημείωση του συντάκτη για τα Mac: Το πιο διαδεδομένο προιόν είναι το 3TB AirPort Time Capsule για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των Mac και η πρόσβαση 802.11ac Wi-Fi είναι απίστευτα γρήγορη παντού. Είναι συμβατό και με τα Windows, παρόλο που θα χρειαστεί να κάνετε λήψη του λογισμικού του για να το διαχειριστείτε ή να αποκτήσετε πρόσβαση στο σκληρό δίσκο. Επειδή ο σκληρός δίσκος είναι εσωτερικός, δεν θα βρεθείτε αντιμέτωποι με τις αργές ταχύτητες USB 2.0 που αλλιώς θα συναντούσατε για να συνδέσετε μια εξωτερική μονάδα δίσκου σε άλλο δρομολογητή.Φυσικά, εάν είστε ευχαριστημένοι με τον υπάρχον δρομολογητή σας, δεν χρειάζετε να πάρετε έναν καινούργιο, αλλά η αναβάθμιση μπορεί να είναι μια έξυπνη ιδέα αν ο δρομολογητής σας είναι παλαιότερος και δεν υποστηρίζει τα πιο πρόσφατα και μεγαλύτερα πρότυπα δικτύωσης Wi-Fi για υψηλότερες ταχύτητες και χαμηλότερες παρεμβολές Wi-Fi.

 Δρομολογητές (Routers) με θύρες USB

Πολλοί δρομολογητές δεν περιλαμβάνουν ενσωματωμένους σκληρούς δίσκους, αλλά προσφέρουν κάτι το ίδιο καλό. Αρκετοί δρομολογητές περιλαμβάνουν θύρες USB. Συνδέστε έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο ή ακόμα και μια μονάδα USB flash (αν και τα φλασάκια δεν έχουν και τόσο μεγάλο χώρο για σοβαρή χρήση) στη θύρα USB. Ο δρομολογητής διαθέτει ενσωματωμένο λογισμικό NAS που μπορεί να κάνει τα υπόλοιπα, εμφανίζοντας τον δίσκο η το φλασάκι στο δίκτυο ως NAS. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον διακομιστή NAS από το web interface του δρομολογητή σας (π.χ δίνοντας την διεύθυνση 192.168.0.1) και να ρυθμίσετε τα πάντα.


Για τους χρήστες της Apple, ο τυπικός ασύρματος δρομολογητής AirPort Extreme λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, προσφέροντας μια θύρα USB, στην οποία μπορείτε να συνδέσετε εξωτερικές μονάδες δίσκου. Πολλοί άλλοι επίσης δρομολογητές περιλαμβάνουν θύρες USB ώστε να μπορούν να λειτουργούν ως NAS με αυτόν τον τρόπο.


Για του χρήστες των Windows, ενδεικτικά να αναφέρουμε TP-LINK Archer VR400 v2 σε προσιτή τιμή και το NetGear Nighthawk D7000 και τα δύο για VDSL2+


Αυτή είναι συχνά μια αρκετά καλή επιλογή, αν και μπορεί να είναι λίγο αργή αν χρησιμοποιείτε μονάδες USB 2.0 - ειδικά σε σύγκριση με τις εσωτερικές μονάδες δίσκου.


Μπορείτε να έχετε πολύ πιο γρήγορες ταχύτητες, αν χρησιμοποιείτε μια εξωτερική μονάδα USB 3.0 μαζί με ένα δρομολογητή με θύρα USB 3.0. Οι εξωτερικοί σκληροί δίσκοι μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ταχύτητα από το USB 3.0 από ότι οι τυπικές μονάδες flash USB.

 Περιφερειακά περιβλήματα μονάδας δίσκου


Αντί να αγοράσετε ένα προκατασκευασμένο NAS ή να επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε το δρομολογητή σας ως NAS, μπορείτε πάντα να αγοράσετε ένα περίβλημα που συνδέεται με το δίκτυο. Πρόκειται για αποκλειστικές συσκευές NAS με το κατάλληλο λογισμικό διακομιστή, σχεδιασμένο να συνδέεται σε δίκτυο. Γενικά δεν έρχονται με ενσωματωμένες μονάδες δίσκου. Θα χρειαστεί να αγοράσετε χωριστά έναν σκληρό δίσκο (ή πολλούς σκληρούς δίσκους) ξεχωριστά και να τα τοποθετήσετε στο NAS για να λάβετε την αποθήκευση που θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε (όπως ο Western Digital My Cloud EX4100 που αναφέραμε πιο πριν)


Αυτό μπορεί ενδεχομένως μπορεί να σας έρθει φθηνότερα αν έχετε ήδη παλιούς εσωτερικούς σκληρούς δίσκους που βρίσκονται γύρω, μπορείτε εύκολα να τους μετατρέψετε σε αποθήκευση NAS χωρίς να ξοδέψετε πολλά. Είναι ιδιαίτερα βολικό επίσης αν θέλετε να τοποθετήσετε περισσότερους από έναν σκληρούς δίσκους στο NAS σας και να έχετε έτσι πολύ μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο.

 Παλιοί υπολογιστές σε νέα χρήση


Γιατί να αγοράσετε μια νέα συσκευή όταν μπορείτε να επαναχρησιμοποιήσετε κάποιο παλιό υπολογιστή που έχετε; Λοιπόν, υπάρχουν ορισμένοι λόγοι για να αφήσετε τον παλιό σας υπολογιστή στο ντουλάπι - μια σύγχρονη συσκευή NAS θα καταναλώνει πολύ λιγότερη ενέργεια και θα είναι πιο ήσυχη και μικρότερη από ότι το παλιό Pentium 4 που έχετε στο ντουλάπι.


Αλλά αν πάλι θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον παλιό υπολογιστή που έχετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα, όπως το δημοφιλές FreeNAS, για να μετατρέψετε έναν παλιό υπολογιστή σε έναν κεντρικό διακομιστή αρχείων . Αυτή η επιλογή δεν είναι για όλους - δεν είναι καν για τους περισσότερους ανθρώπους - αλλά μία λύση για αυτούς που θέλουν να πειραματιστούν. Θα μπορούσατε να μετατρέψετε ακόμη και ένα παλιό φορητό υπολογιστή (όπως ένα laptop που κάθεται σε συρτάρι ) σε ένα NAS στο σπίτι αν θέλετε πραγματικά!

 

Δημοφιλείς αναρτήσεις