Μαθήματα υπολογιστών, χρήση Internet, Windows, Office, εκμάθηση βασικών λειτουργιών

Μαθήματα Υπολογιστών

Στις μέρες μας η χρήση υπολογιστών είναι πλέον απαραίτητη για κάθε σχεδόν εργασία και επιχείρηση. Σε μια κοινωνία που συνεχώς εξελίσεται η γνώση χειρισμού υπολογιστή είναι πλέον απαραίτητη.

Αναλαμβάνουμε


Εκμάθηση βασικών γνώσεων υπολογιστή, ασφαλή πλοήγηση στο Internet, δημιουργία εγγράφων και την εκτύπωση τους, χειρισμός περιφερειακών (εκτυπωτές, σαρωτές κλπ.) για όλες τις εκδόσεις των Windows (Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10) και οτιδήποτε γνώσεις απαιτούνται για να χειριστείτε σωστά και αποτελεσματικά έναν υπολογιστή.

Τα μαθήματα προσαρμόζονται κατάλληλα στους δικούς σας ρυθμούς και στο δικό σας επίπεδο γνώσεων.


Μαθήματα Υπολογιστών


Μαθήματα Internet EmailΜαθήματα Windows, Windows XP, 7, Vista

Δείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας

Δημοφιλείς αναρτήσεις